χαπι αποθηλασμου - τι ειπε ο jack newman

Dr.Jack Newman -Σχετικά με το χάπι αποθηλασμού! Από Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη.


Σε ελεύθερη μετάφραση από Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη :
Η χρήση της καβεργολίνης ( Dostinex ) και βρωμοκρυπτίνης ( Parlodel ) σε γυναίκες που θηλάζουν .

Δύο από αυτά τα φάρμακα έχουν μια σειρά από πιθανές παρενέργειες , όπως εγκεφαλικά επεισόδια , το έμφραγμα του μυοκαρδίου και θρομβοεμβολικές επιπλοκές και επιληπτικές κρίσεις. Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την έκκριση προλακτίνης και μπορεί να ενδείκνυται για την αμηνόρροια και στειρότητα που οφείλεται σε υψηλά επίπεδα προλακτίνης ,συνήθως όμως οφείλεται σε έναν όγκο παραγωγής προλακτίνης στην υπόφυση.

Ωστόσο , έχω ακούσει ότι όχι σπάνια καβεργολίνη(dostinex) έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη υπερφόρτωσης (engorgement) κατά την περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό , αλλά και ως μέρος της θεραπείας της μαστίτιδας σε γυναίκες που θηλάζουν . Είμαι σοκαρισμένος και πλέον δε σοκάρομαι εύκολα από το πόσο κακή μεταχείριση θηλάζουσες μητέρες λαμβάνουν για θέματα θηλασμού .

Η θεραπεία της υπερφόρτωσης (engorgement) είναι η πρόληψη , πράγμα που σημαίνει , να έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα , την επαφή του δέρματος , με τις μητέρες να έχουν βοήθεια για να βεβαιωθούν ότι το μωρό πιάνει καλά και πίνοντας πολύ από το στήθος ( δείτε βίντεο μας στην ιστοσελίδα μας ) και ότι το μωρό τρέφεται συχνά. Σε περίπτωση που συμβεί υπερφόρτωση (engorgement) , η ίδια μεταχείριση ενδείκνυται .ΟΧΙ η καμπεργολίνη (Dostinex) .

Η θεραπεία της μαστίτιδας περιλαμβάνει τα ίδια βήματα όπως στην θεραπεία και πρόληψη της διογκώσεως και μπορούν να περιλαμβάνουν τα αντιβιοτικά , αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη χρήση καβεργολίνης ή βρωμοκριπτίνης . Η θεραπεία της μαστίτιδας πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο θηλασμός θα πρέπει να συνεχιστεί , ΔΕΝ πρέπει να διακόπτεται και χρησιμοποιώντας καμπεργολίνη ή βρωμοκρυπτίνη είναι το αντίθετο αυτής της ιδέας , καθώς μειώνουν την προσφορά γάλακτος . Ή μπορεί ακόμη και να τη διακόψει εντελώς. Οι μητέρες πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσουν την προσφορά γάλακτος τους , αλλά για να είμαι ειλικρινής , το σοκ που ένιωσα ήταν λόγω της ακοής σε ένα πρόσφατο συνέδριο που μιλούσα στην Ελλάδα ότι η χρήση της καβεργολίνης στις γυναίκες αμέσως μετά τη γέννησή τους , για την αντιμετώπιση της υπεραιμίας και ως θεραπεία για μαστίτιδα φάνηκε κοινό , ακόμα και ρουτίνας . Αυτό είναι αποκρουστικό .Dr.Jack Newman
·  
The use of cabergoline (Dostinex) and bromocriptine (Parlodel) in breastfeeding women.
Both of these drugs have a number of potential side effects such as strokes, myocardial infarction and thromboemblic complications and seizures. These drugs are used to decrease prolactin secretion and may be indicated for amenorrhea and infertility due to high prolactin levels usually due to a prolactin producing tumour in the pituitary.
However, I have heard not infrequently that cabergoline has been used to prevent engorgement in the immediate postpartum period and also as part of the treatment of mastitis in breastfeeding women. I am shocked and I am no longer easily shocked by how much bad treatment breastfeeding mothers receive for breastfeeding issues.
The treatment of engorgement is prevention, which means, getting off to the best start possible,skin to skin contact, with mothers getting help to make sure that the baby is latching on well and drinking well from the breast (see our videos at our website) and that the baby feeds frequently. Should engorgement occur, the same treatment for engorgement is indicated. Not cabergoline.
The treatment of mastitis includes the same steps as the treatment and prevention of engorgement and it may include antibiotics, but definitely should not include the use of cabergoline or bromocriptine. The treatment of mastitis should take into consideration that breastfeeding should continue, NOT be interrupted and using carbegoline or bromocriptine is the opposite of this idea as they decrease the milk supply. Or they may even turn it off completely. Mothers may be able to recover their milk supply, but to be honest, the shock I felt was due to hearing in a recent conference I was speaking at in Greece that use of cabergoline in women immediately after birth as a prevention of engorgement and as a treatment for mastitis seemed common, even routine. This is appalling.


Δεν υπάρχουν σχόλια: