Φυσιολογικος τοκετος μετα απο περισσοτερες καισαρικες


Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριου του 2010 στο BJOG: Ένα Διεθνές Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας, ένα ιατρικό περιοδικό από τα καλύτερα, δείχνει ότι οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές που προσπαθούν να έχουν έναν φυσιολογικό τοκετό έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας και διατρέχουν παρόμοιους κινδύνους μητρικής νοσηρότητας (με πιθανές επιπλοκές στη μητέρα) με τις γυναίκες που είχαν μόνο μία προηγούμενη καισαρική, και έναν παρόμοιο δείκτη νοσηρότητας (εάν συμπεριλάβουμε τους φυσιολογικούς τοκετούς και τις έκτακτες καισαρικές) με εκείνες που γεννούν επανειλημμένα με καισαρική.
Ο προγραμματισμένος φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική (VBAC – Vaginal Birth After Caesarian) αφορά όποια γυναίκα προσπαθεί μετά από καισαρική να έχει έναν φυσιολογικό τοκετό, αντί να επαναλάβει καισαρική. Αν και οι δείκτες για επιπλοκές σε γυναίκες με 2 προηγούμενες καισαρικές, με οριζόντια τομή χαμηλά (Pfannenstiel), που προσπαθούν να έχουν φυσιολογικό τοκετό, είναι σχετικά χαμηλοί, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών όπως η ρήξη μήτρας, τα δεδομένα που έχουμε για τα αποτελέσματα σε γυναίκες με περισσότερες από 3 προηγούμενες καισαρικές είναι πολύ λίγα.
Το Αμερικάνικο Κολέγιο Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (American College of Obstetricians and Gynaecologists - ACOG) και το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists - RCOG), οι σύλλογοι δηλαδή μαιευτήρων και γυναικολόγων της Βορείου Αμερικής και της Βρετανίας αντίστοιχα, δεν συνιστούσαν VBAC μετά από 3 καισαρικές.(1) Στην περίπτωση του Ισπανικού Συλλόγου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Sociedad Española de Ginecología y Obstericia), συνιστάται VBAC  μόνο στην περίπτωση που έχει προηγηθεί όχι πάνω από 1 καισαρική.
Σε αυτήν τη μελέτη οι ερευνητές ήθελαν να υπολογίσουν το δείκτη επιτυχίας και κινδύνου περί των μητρικών επιπλοκών, σε γυναίκες που προσπαθούσαν VBAC και είχαν στο ενεργητικό τους 3 ή περισσότερες καισαρικές.  Η μελέτη συγκέντρωσε στοιχεία από 17 μαιευτήρια βορειοανατολικά των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ του 1996 και του 2000. Στο σύνολο συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από 25.005 γυναίκες που είχαν τουλάχιστον 1 προηγούμενη καισαρική.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που είχαν 3 ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές δεν παρουσίαζαν διαφορές σχετικά με τη νοσηρότητα όταν προσπαθούσαν για VBAC ή για μια νέα καισαρική. Οι 89 γυναίκες που πήραν μέρος στη μελέτη και είχαν 3 ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές και που προσπάθησαν VBAC είχαν τις ίδιες πιθανότητες να πετύχουν ό,τι και οι γυναίκες με 1 ή 2 προηγούμενες καισαρικές: ένα 79,8%, σε σύγκριση με ένα 75% και ένα 74% αντίστοιχα. Επιπλέον, καμία από αυτές δεν παρουσίασε κάποια σημαντική μητρική επιπλοκή, όπως ρήξη μήτρας, διάρρηξη  της αρτηρίας της μήτρας, ή ζημιά στην ουροδόχο κύστη. Αυτά τα νούμερα επιτυχίας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι δείχνουν ότι οι γυναίκες με 3 προηγούμενες καισαρικές εμφάνιζαν ένα ποσοστό 25% πιθανοτήτων να τελειώσουν μια νέα εγκυμοσύνη με άλλη μία καισαρική. 25% περίπου είναι το ποσοστό καισαρικών που γίνεται σε γυναίκες «χαμηλού κινδύνου», με φυσιολογική εγκυμοσύνη και χωρίς καμία προηγούμενη καισαρική.
Οι συγγραφείς συνιστούν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης, το να αποκλείεται οVBAC για γυναίκες με 3 ή περισσότερες καισαρικές ίσως να μην βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένους λόγους. Οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες καισαρικές στο ιστορικό τους, στην περίπτωση μιας νέας εγκυμοσύνης, δεν αντιμετωπίζουν μεγάλες επιπλοκές είτε προσπαθήσουν να έχουν φυσιολογικό τοκετό είτε μια νέα καισαρική. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πολλαπλές καισαρικές είναι, μεταξύ άλλων, οι επιπλοκές που έχουν να κάνουν είτε με το χειρουργείο είτε με τη λάθος θέση του πλακούντα σε προηγούμενες εγκυμοσύνες.
Η βασική ερευνήτρια, Dr. Alison Cahil, του Παραρτήματος Γυναικολογίας και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου της Washington (St. Louis School of Medicine) δήλωσε πως «Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες καισαρικές που προσπαθούν για VBAC έχουν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας ή διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με εκείνες που έχουν στο ιστορικό τους 1 ή 2 καισαρικές  και, σε συνδυασμό με άλλες δημοσιεύσεις, ίσως τώρα να είναι ώρα να αναθεωρήσουμε τις ισχύουσες πρακτικές για φυσιολογικό τοκετό σε γυναίκες με περισσότερες από 1 καισαρικές».
«Πολλοί πρότειναν μια συντηρητική προσέγγιση πρακτικών VBAC, και θα συμφωνήσω ότι κάτι τέτοιο είναι συνετό. Αλλά όμως οι αποδείξεις μας δεν συνιστούν πως μια συντηρητική προσέγγιση, την οποία εμείς θα μεταφράσουμε με την πρόφαση τη μείωση της νοσηρότητας – και συγκεκριμένα τη ρήξη της μήτρας – θα κάνει εφικτό τον VBAC μόνο σε γυναίκες με το πολύ μία καισαρική στο ιστορικό τους. Επιλέγοντας ικανά ανάμεσα στις γυναίκες, ένας VBAC  μετά από 2 ή 3 καισαρικές, σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά ασφαλής».
Ο Philip Steer, ιδιοκτήτης και διευθυντής του BJOG, επιβεβαιώνει: «Αν και η πιστότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης φαίνεται μικρή λόγω του περιορισμένου αριθμού γυναικών που έχουν περιληφθεί με 3 καισαρικές στο ιστορικό τους, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια επιπλέον πληροφορία για τις γυναίκες και προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις σχετικά με την επιτυχία και τους κινδύνους ενός VBAC για τις γυναίκες με περισσότερες από μία προηγούμενες καισαρικές».
«Μιας και ο τοκετός δεν εξελίσσεται πάντα σύμφωνα με τα σχέδια, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής μπορούν να χρησιμεύσουν στους γιατρούς σε περίπτωση που μια γυναίκα με 3 ή περισσότερες καισαρικές ξεκινήσει φυσικά τον τοκετό της».
Αναφορές
"Vaginal birth after caesarean for women with three or more prior caesareans: assessing safety and success."
Cahill A. Tuuli M, Odibo A, Stamilio D, Macones G. BJOG 2010; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02498.x.
Σημειώσεις
1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Practice Bulletin #54: Vaginal birth after previous cesarean. ObstetGynecol 2004;104:203-12; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) Green-top Guideline No.45, Birth After Previous Caesarean Birth (February 2007).http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/birth-after-previous-caesarean-birth-green-top-45
Πηγή
American College of Obstetricians and Gynecologists

Dr Isabel Rosas Alcántara
Ολιστική ιατρική, Ειδικευμένη στην Μαιευτική - Γυναικολογία (Universidad Complutense de Madrid ), Μεταπτυχιακό στη Βιολογική Ιατρική και Αντιγήρανση (Universidad Alcala de Henares de Madrid), Μεταπτυχιακό στην Φυτοθεραπεία (Universidad Autonoma de Barcelona), Ομοιοπαθητικός (CEDH).  Διπλωματούχος Βιορρυθμιστικής και Λειτουργικής Ιατρικής (Colegio de medicos de Madrid).
ειδική στην κλινική ύπνωση(UNED Madrid),Ειδικευμένη σε ψυχολογικές τεχνικές για τον έλεγχο του στρες(UNED Madrid). απο εδω
"

Βρεφικη βιομηχανια καταναλωτισμου σε περιοδο οικονομικης κρισης

της Ελενης Πριονα απο εδω


Κατα την περιοδο της εγκυμοσυνης της καθε γυναικα, βομβαρδιζεται με ενα σωρο πληροφοριες, σχετικα με τα "απαραιτητα" που θα πρεπει να εξασφαλισει για το πολυποθητο μωρο της : Πολυτελεις κουνιες και καλαθουνες, ριλαξ που κουνιουνται μονα τους, παρκοκρεββατα, καροτσια, μπανιερες, αλλαξιερες, ενδοεπικοινωνιες, αποστειρωτες, μπιμπερο και πιπιλες. Μεγαλωνοντας λιγο,τις "ειδικες" βρεφικες κρεμες με τα θρεπτικα συστατικα...
Μετα τη γεννα, "χρειαζονται" τονους απο "εκπαιδευτικα" παιχνιδια : Παιχνιδια με μουσικη που νανουριζει το μωρο, βιβλια (απο 6 μηνων) που μιλουν στα αγγλικα, παιδικους υπολογιστες και περπατουρες.
Οταν τα βρισκουν δυσκολα, τους προτεινουν να αγορασουν και να διαβασουν κανενα βιβλιο για να λυθουν τα προβληματα τους, και να ενημερωθουν για το ελεγχομενο κλαμα και το πως θα μαθουν το μωρο τους να κοιμαται μονο του και πως θα του επιβαλλονται χωρις να κακομαθαινει.

Το ερωτημα ομως ειναι, γιατι συμβαινουν ολα αυτα ? Πως συνδεονται μεταξυ τους, και πως ξαφνικα εγινε αυτος ο σωστος τροπος ανατροφης, ο "μοντερνος", ενω το να μεγαλωνεις το μωρο σου οπως εκαναν χρονια γενιες και γενιες απο μητερες, χαρακτηριζεται πλεον γραφικος και παλιομοδιτικος? Γιατι ολοενα και περισσοτεροι γονεις επιλεγουν αυτον τον τροπο φροντιδας,του να μεγαλωνεις δηλαδη το μωρο σου απο αποσταση ?

Ας παρουμε τα πραγματα απο την αρχη. Ολα τα παραπανω ειναι υλικα αγαθα. Και ολα κοστιζουν. Επομενως, απο ολα αυτα, καποιοι εχουν σημαντικο κερδος. Ξεκινωντας απο τις πιπιλες και τα μπιμπερο -απαραιτητα στη λιστα του μαιευτηριου- με τα τεραστια κερδη που εχουν οι γαλακτοβιομηχανιες, και φυσικα οι παιδιατροι, και εν συνεχεια οι φαρμακευτικες, απο τα μωρα που αρρωσταινουν συχνοτερα απο το μη θηλασμο. Γιατι οχι, ακομη και οι ορθοδοντικοι απο τη χρηση της πιπιλας! Στη συνεχεια περναμε στο θεμα του υπνου. Αφου πλεον το να κοιμασαι με το μωρο σου, θεωρειται αρκετα γραφικο και οτι σκοτωνει την ερωτικη ζωη του ζευγαριου, χρειαζεσαι φυσικα μια κουνια για το μωρο, πιθανοτατα μια καλαθουνα και γιατι οχι και ενα ριλαξ για να κοιμαται κατα τη διαρκεια της ημερας. Και μια που θιξαμε το θεμα του υπνου, δεν αρκει οτι το μωρο κοιμαται στο δικο του δωματιο και κρεββατι, πρεπει να μαθει να το κανει μονο του...Οποτε, ειναι καλο να εχεις προμηθευτει μερικα ειδικα παιχνιδια που το νανουριζουν. Και καθως το μωρο μεγαλωνει, η μητερα πρεπει να επιστρεψει στην εργασια της και φυσικα δε θελει να χαλαει ολο τον ελευθερο χρονο της παιζοντας μαζι του, ομως και αυτο καπως πρεπει να μαθει ορισμενα πραγματα και να γινει εξυπνο μωρο, αγοραζουμε αρκετα εκπαιδευτικα παιχνιδια, ειδικα Cd που το παιδι τα ενεργοποιει με το πατημα ενος κουμπιου και παραγουν ηχο, βιβλια που μιλουν σε ξενες γλωσσες ή στα ελληνικαμ και του μαθαινουν πως λενε το ονομα του καθε ζωου,παιδικους υπολογιστες για να μη μενει πισω στις εξελιξεις της τεχνολογιας. Καποια στιγμη ομως, και κυριως εφοσον η μητερα αρχιζει να αντιλαμβανεται πως το μωρο ηρθε για να μεινει και νιωθει αρκετη κουραση, ενω της λειπει ενα Σαββατοκυριακο με το συζυγο να πινουν τον καφε τους με ηρεμια, το μωρο ξυπναει καθε τρεις και λιγο και εκεινη τρεχει να το ξανακοιμησει. Ομως, μια γνωστη της απο τη γειτονια, της λεει για ενα καταπληκτικο βιβλιο που διαβασε και τη βοηθησε να ξαναβρει τον υπνο της, το "κοιμησου μωρο μου". Και περιχαρης διαπιστωνει οτι μετα απο μερικες μερες που αφησε το μωρο της να κλαιει, οντως, εκεινο σταματησε να ξυπναει το βραδυ, και εκεινη πλεον νιωθει πιο ξεκουραστη και ευγνομωνει την κυρια που της το προτεινε.

Ισως αναρωτιεστε αν πραγματικα δε σκεφτονται οτι ολα αυτα γινονται με καποιο σκοπο και αν εχουν επιβλαβεις επιπτωσεις στα παιδια τους... Βεβαιως τα σκεφτονται! Για την ακριβεια, κατα βαθος τα ξερουν παρα πολυ καλα. Ομως, δεν θελουν να τα δουν, για εναν απλο λογο: Επειδη τους βολευουν, ειναι η ευκολη λυση..Τουλαχιστον προσωρινα. Εδω που τα λεμε, πραγματικα, δεν ειναι ευκολο. Ο θηλασμος εχει δυσκολιες . Χρειαζεται για αρκετο καιρο να ξεχασεις προσωπικες απολαυσεις και να επικεντρωθεις αποκλειστικα στο να τρεφεις το μωρο σου με το γαλα σου, ενω με τη φορμουλα δεν ισχυει το ιδιο. Και τα βραδυνα ξυπνηματα, σε διαλυουν μετα απο λιγους μηνες, νιωθεις οτι ξυπνας με την ιδια κουραση που κοιμηθηκες, ενω αν εκπαιδευσεις το μωρο σου να κλαιει για να κοιμηθει, θα κοιμασαι κι εσυ μια χαρα. Επισης, ειναι λιγο ζορικο να πρεπει να παιζεις με ενα μωρο και τις 10 ωρες τη μερα που ειναι ξυπνιο και να μη μπορεις να κανεις με την ησυχια σου τις δουλειες του σπιτιου ή να διασκεδασεις, ενω με εκπαιδευτικα παιχνιδια που ειναι γεματα με λαμπακια που αναβοσβηνουν και κανουν το παιδι να κολλαει, μπορει να απασχοληθει, ασε που αμα το βαλεις και στο παρκο, κανεις τις δουλειες με την ησυχια σου. Εχεις και το αυτοκινουμενο ριλαξ που το βαζεις και καθεται εκει χωρις να χρειαζεται να το εχεις ολη την ωρα αγκαλια. Στο κατω κατω, στο υπεροχο βιβλιο εκεινης της ψυχολογου διαβασες οτι αμα γκρινιαξει και λιγο του κανει καλο και μαθαινει να γινεται ανεξαρτητο.
Ολα τα παραπανω λοιπον, που αποφερουν τεραστια ποσα στις βιομηχανιες, ειναι πια ρουτινα και αυτονοητα για τις περισσοτερες οικογενειες, ευκαταστατες ή μη, ακριβως επειδη τους δινουν μια ευκολη λυση στα καθημερινα τους προβληματα.

Ομως, πως συνδυαζονται ολα αυτα με την τεραστια οικονομικη κριση ? Μα ειναι πολυ απλο..Αγοραζοντας ολα τα παραπανω, υποτιθεται οτι αγοραζεις χρονο! Και ο χρονος ειναι χρημα! Οταν το μωρο καταπινει σε 2 λεπτα το μπιμπερο του, κοιμαται μονο του, παιζει μονο του και μαλιστα υποτιθεται οτι μαθαινει απο αυτο το παιχνιδι, η μητερα εχει περισσοτερο ελευθερο χρονο! Μπορει λοιπον συντομα να επιστρεψει στη δουλεια της, αφου δε θηλαζει και το μωρο δεν την χρειαζεται εκει, ενω αφου γυρισει σπιτι, μπορει να αφησει το μωρο να παιζει ενω καθαριζει και μαγειρευει. Και ολοι ειναι ευχαριστημενοι, που ειναι το κακο ?

Το κακο ειναι οτι η παραπανω αναφορα, αφορα ανθρωπινα οντα. Και οι ανθρωποι εχουν συναισθηματα. Κανενας απο ολους αυτους τους συμβουλατορες, δεν επινοησε τιποτε απο ολα αυτα βασιζομενος στον ανικτυπο που εχουν στην ψυχικη και κατ'επεκταση και στη σωματικη υγεια του ανθρωπου. Κανεις απο ολους αυτους δε θα μπει στον κοπο να αναλυσει στη μητερα τις επιπτωσεις που εχει στον ψυχισμο του μωρου το ελεγχομενο κλαμα, ή αργοτερα η τιμωρια ή το γεγονος οτι μετα απο μια μερα στη δουλεια δεν εχει τη διαθεση να ασχοληθει και να παιξει μαζι του. Ισως το μωρο δεν εχει τον τροπο να πει πως νιωθει με λεξεις και πιθανον μετα απο λιγες ωρες κλαματος να κουραστει. Διδασκεται ομως μεσα απο αυτο, οτι τα συναισθηματα ειναι ανουσια. Και τα δικα του και των αλλων. Μπορει το διχρονο αγορι να δειχνει απαθες στη θεα του πατερα του που του φωναζει δυνατα, ομως μαθαινει αντι να τον σεβεται, να τον φοβαται. Ισως το πενταχρονο παιδακι απλα κατσουφιασει που θα μπει τιμωρια στο δωματιο του, φτανοντας ομως στην εφηβεια, θα γινει μια κοπελα αντιδραστικη που οι γονεις της δε θα μπορουν να την ελεγξουν και θα αναρωτιουνται γιατι μπλεκει με κακιες παρεες.

Αξιζει λοιπον να δωσουμε λιγο περισσοτερο χωρο στην αγαπη και στην εμπαθεια κατα την ανατροφη των παιδιων μας. Μπορει στην αρχη να ειναι ο δυσκολος δρομος, ομως ειναι και το μονο σωστο. Τα παιδια χρειαζονται χρονο για να μας εμπιστευτουν, για να μαθουν, για να ανεξαρτητοποιηθουν. Αυτες ειναι διαδικασιες που δεν επισπευδονται, ουτε υλικα που αγοραζονται. Ας αφησουμε λοιπον λιγο στην ακρη το "εγω" μας και ας δωσουμε λιγο χωρο και χρονο στις ψυχες που αναλαβαμε την ευθυνη να φερουμε στη ζωη ! Αυτοι εκει εξω στοχευουν στη δημιουργια ενος απαθους ειδους, χωρις συναισθηματα, που δεχεται παθητικα οτι του πουλανε ..Και το καταφερνουν..Μητερες ξυπνηστε !!!
"

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ - χορηγηση σε ολα τα νεογνα - επιπτωσειςαπό Don Harkins

Σχεδον ολα τα κρατη ακολουθουν την οδηγια για χορηγηση βιταμινης Κ στα νεογεννητα μολις γεννηθουν. Ειναι μια συνθετικη λιποδιαλυτη ουσια και η δοσολογια υπερβαινει τη συνιστωμενη ημερησια προσληψη κατα 100 φορες.


Μεγαλες δοσεις εχουν συσχετιστει με καρκινο παιδικης ηλικιας και λευχαιμια. Μελετες σε ζωα εχουν συνδυασει μεγαλες δοσεις της βιταμινης Κ με διαφορες καταστασεις οπως αναιμια.ηπατικη βλαβη,νεφρικη βλαβη και θανατο.

''Λιγα ειναι γνωστα για τον τροπο μεταβολισμου της. Η μη μεταβολιζομενη ουσια φαινεται στη χολη ή τα ουρα.Αυτο ειναι σημαντικο γιατι προκειται για μια λιποδιαλυτη βιταμινη η οποια συνεπως μπορει να συσσωρευτει στο σωμα''

Η εταιρεια Μerck (η μαρκα της ενεσης) αναφερει οτι συνισταται μια εφαπαξ ενδομυικη δοση του AquaMEPHYTON 0,5 εως 1 mg μεσα σε μια ωρα απο τη γεννηση.Οι δυσμενεις αντιδρασεις της βιτ Κ εχουν αφαιρεθει.
Οι συγκεκριμενες ενεσεις φαινομενικα χορηγουνται για την προληψη της αιμορραγιας λογω ανεπαρκειας βιταμινης Κ (πχ αιμοφιλια) που μπορει να συμβει σε 1 στις 10000 γεννησεις.

'' Ο αριθμος αυτος θα ηταν μικροτερος αν ειχαν εξαιρεθει νεογνα υψηλου κινδυνου'' (Vitamin K Resources (VKR )

Οι γονεις που θελουν να αρνηθουν το εμβολιο πρεπει να το ζητησουν εγγραφως πριν τη γεννηση.Η αγνοια των γονιων και η μη ενημερωση τους θεωρειται απο τα νοσοκομεια σιωπηρη συγκαταθεση, που τους επιτρεπει να χορηγουν δυνητικα επιβλαβεις δοσεις της συνθετικης βιταμινης στα νεογεννητα.

Νοσοκομες απο Αινταχο , Ορεγκον και Ουασινγκτον δηλωσαν οτι η χορηγηση της βιταμινης Κ ειναι θεμα ρουτινας και γινονται συμφωνα με το ομοσπονδιακο προτυπο.Το κρατος εχει δωσει εντολη να γινονται σε ολα τα μωρα και ,οντως. Οσοι γονεις δεν επιθυμουν πρεπει να το δηλωσουν εγγραφως.

Ο δρ Louise Parker ανεφερε στο British Medical Journal πως με τα σημερινα δοδεμεναδεν μπορουμε να αμφισβητησουμε το γεγονος πως η ενεση της βιταμινης Κ αυξανει τον κινδυνο πρωιμης παιδικης λευχαιμιας.

Η British Journal of Cancer δημοσιευσε ενα αρθρο με τους παραγοντες που σχετιζονται με τον καρκινο της παιδικης ηλικιας. Στην εκθεση αναφεροταν οτι η ενεση της βιταμινης Κ αυξανει σημαντικα ις πιθανοτητες για εμφανιση καρκινου παιδικης ηλικιας
Επομενη μελετη που δημοσιευτηκε δυο χρονια αργοτερα ,ενισχυσε τα πορισματα της πρωτης.Μεταξυ αλλων αναφερεται οτι τα οφελη της ενεσης κατα της αιμορραγιας ειναι απιθανο να υπερβουν τις πιθανες δυσμενεις επιπτωσεις ..''

Και οι δυο μελετες συνηστουν πως οι τακτικη χορηγησης της βιταμινης Κ πρεπει να εφαρμοζεται μονο σε νεογνα υψηλου κινδυνου.Αυτα ειναι μωρα τωνν οποιων οι μαμαδες λαμβαναν φαρμακα η αντιβιοτικα κατα τη διαρκεια της εγκυμοσυνης, προωρα μωρα και οσα γεννιουνται με καισαρικη τιμη.Μητερες που κατα τη διαρκεια της εγκυμοσυνης εκαναν διατροφη χαηλη σε βιταμινη Κ η χαμηλη σε λιπαρα ειναι πιο πιθανο να εμφανισουν τα μωρα τους ανεπαρκεια βιταμινης Κ.

Οσοι γιατροι και επιστημονες ακολουθουν μια πιο φυσικη προσεγγιση στο θεμα συνηστουν στις μητερες υψηλου κινδυνου να αυξησουν κατα τη διαρκεια της εγκυμοσυνης ,την προσληψη βιταμινης Κ ,καταναλωνοντας τροφες οπως πρασινα φυλλωδη λαχανικα. Ετσι θα λαμβανοιυν τη βιταμινη στη φυσικη της μορφη και αν συνεχισουν και μετα τον τοκετο ,τα παιδια τους θα τη λαβουν μεσω του θηλασμου.

Στις 17 Απριλιου 1977 ενα απο τα πιο αγαπητα ιατρικα περιοδικα του κοσμου το Lancet, δημοσιευσε ''..καταληγουμε στο συμπερασμα οτι τα υγιη μωρα,σε αντιθεση με τις τρεχουσες πεποιθησεις , ειναι απιθανο να εχουν ελλειψη βιταμινης Κ...''

21 εκθεσεις που εχουν δημοσιευτει σε περιοπτα ιατρικα περιοδικα, συμφωνουν οτι η πολιτικη που επιβαλλει την ενεση σε ολα τα νεογενητα, δεν βασιζεται σε εγκυρα επιστημονικα δεδομενα.

Στο VKR αναφερεται '' πως θα μπορουσε η φυση να κανει τετοιο λαθος και να δωσει σε ολα α νεογεννητα μονο ενα απειροελαχιστο κλασμα απο την απαιτουμενη ποσοτητα βιταμινης Κ? Σιγουρα η ανθρωπινη φυλη δεν θα μπορουσε να επιβιωσει ετσι, αν σε ολα τα μωρα που γενηθηκαν με αυτην την ανεπαρκεια , κανεις δεν ειχε χορηγησει βιταμινη κατα τη γεννηση , παρα μονο τα τελευταια χρονια.''
Παρα το γεγονος οτι δε φαινεται να υπαρχει κανενα στοιχειο που να συνδεει την καθολικη χορηγηση της ενεσης στα νεογεννητα με την δημοσια υγεια, παρολα αυτα το ιατρικο κατεστημενο εξακολουθει να εγκρινει την κρατικη εντολη για χορηγηση βιταμινης Κ ως πρακτικη ρουτινας.

Το σώμα χρησιμοποιεί πιο εύκολα βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που βρίσκονται στα φυτά και λιγότερο εύκολα συνθετικές βιταμίνες και μέταλλα. Η βιταμίνη Κ που χορηγείται από τα νοσοκομεία στα νεογέννητα είναι η συνθετική φυτοναδιόνη.Οι φυσικές μορφές της βιταμίνης Κ που βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα, ιδιαίτερα σε λαχανικά, όπως λάχανο, σπανάκι, μπρόκολο, τα σπαράγγια, τα λαχανάκια Βρυξελλών και χόρτα, ονομάζονται φυλλοκινόνη ή μενακινόνη.Ορισμένα βακτηρίδια στην εντερική οδό παράγουν επίσης μενακινόνες.
Οι ενεσεις που χορηγουνται στα νεογεννητα , οι οποιες παεακευαστηκαν απο τη Merck , Roche και Abbott δεν ειναι μονο συνθετικες αλλα περιεχουν βενζυλικη αλκοολη αλκοολη ως συντηρητικο.
Το 1989 το PDR οτι ''δεν υπαρχουν στοιχεια που να δειχνουν πως η μικρη ποσοτητα της βενζυλικης αλκοολης που περιεχεται στην ενεση, οταν χρησιμοποιειται οπως συνισταται, συνδεεται με τοξικοτητα''

Ομως το Νοεμβριο του 1988 το γαλλικο ιατρικο περιοδικο Dev Pharmacol Ther δημοσιευσε '' δεν μπορουμε να απαντησουμε αμεσα στο ζητημα της ασφαλειας τω 'χαμηλων δοσεων' βενζυλικης αλκοολης σε φαρμακα πουχορηγουνται σε νεογνα. Αυτη η μελετη επιβεβαιωνει την ανωριμοτητας αποτοξινωσης του βενζοικου οξεως , των προωρων νεογνων''


Μεχρι προσφατα η βιταμινη που κατασκευαζοταν περιειχε υδροχλωτικο οξυ 'για τη ρυθμιση του PH'.
Η βιταμινη της Roche , το ΚΟΝΑΚΙΟΝ, περιεχει συστατικα οπως η φαινολη (καρολικο οξυ – δηλητηριωδης ουσια αποσταγμα απο πισσα ανθρακα), προπυλενογλυκολη (προερχεται απο το πετρελαιο και χρησιμοποιείται ως αντιψυκτικο και σε υδραυλικο υγρο φρενων) και οξικο οξυ (στυπτικος αντιμικροβιακος παραγοντας που μπορει να μειωσει δραστικα την ποσοτητας φυσικης βιταμινης Κ που θα εχει παραχθει στον πεπτικο σωληνα)

Οπως αναφερεται στην PDR και οπως αναγραφουν τα ενθετα της ενεσης των Roche, Merck kai Abbott ''μελετες καρκινογενεσης, μεταλλαξιγενεσης η διαταραχης γονιμοτητας δεν εχουν διεξαχθει''

Ο σκοπος αυτου του αρθρου ειναι να προειδοποιησει τους υποψηφιους γονεις οτι η αγνοια και η σιωπη τους μεταφραζεται απο το νοσοκομειο ως συγκαταθεση τους στο να επιτρεψουν επαγγελματιες υγειας να χρησιμοποιησουν μια ενεση με υπερβολικη δοση συνθετικης ουσιας ,που μπορει να ειναι θανατηφορα ή τρομερα επιζημια. Οι ιδιο οι καασκευαστες προειδοποιουν ''Σοβαρες αντιδρασεις, συμπεριλαμβανομενων των θανατηφορων, εχουν συμβει κατα τη διαρκεια και αμεσως μετα την ενδοφλεβια ενεση της φυτοναδιονης ακομα κι οταν εχουν ληφθει ολες οι προφυλαξεις αραιωσης της βιταμινης για νααποφευχθει ταχεια εγχυση..''


Παρακαλω διαδωστε το αρθρο σε οσους περιμενουν παιδι. Εχουμε το δικαιωμα να γνωριζουμε ποιες ουσιες εγχεονται στα παιδια μας μεσα στην πρωτη ωρα της ζωης τους.Αν πιστευουμε οτι μια ουσια ειναι επιβλαβης εχουμε το δικαιωμα να αρνηθουμε

απο εδω
πιο εμπεριστατωμενη μελετη : εδω 
"

Η ιστορια πισω απο τον πινακα ''το λιονταρι που βρυχαται''

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΒΡΥΧΑΤΑΙ


Τον παραπανω πινακα,τον εχει ζωγραφισει η Παμ Ινγκλαντ.
''Οι λιγες ωρες που περασαμε μαζι στο Πιτιβιε, τον Οκτωβριο του 1984 , αλλαξαν για παντα τη ζωη μου και η απλη συμβουλη που μου εδωσες χρονια αργοτερα, οταν κυοφορουσα το ''κουταβι'' στον πινακα ηταν τελεια.Αφου σου ειπα την ιστορια μου για την πρωτη μου  γεννα που ηταν με καισαρικη, σου ζητησα τη συμβουλη σου για να γεννησω φυσιολογικα τη δευτερη φορα. Συλλογιστηκες για λιγο καιμου ειπες ''Κλειδωσου στο μπανιο και μην αφησεις κανεναν να μπει ,ουτε τη μαια.Θα τα πας μια χαρα.'' Ειναι συγγραφεας του πολυ σημαντικου βιβλιου ''Birth from within'' (γεννηση εκ των εσω)
 Μια περιπου εβδομαδα μετα τη γεννηση του γιου της Λουκ , στο σπιτι , στην πολιτεια του Νεο Μεξικο των ΗΠΑ, ενιωσε την αναγκη να εκφρασει τη δυναμη του ζωου κατα τη γεννηση.Ετσι ζωγραφισε το επιτοκο λιονταρι που βρυχαται.
 Το πρωτο της παιδι ειχε γεννηθει με καισαρικη. Το 1984, μετα την καισαρικη, πηγε στη Γαλλια και συναντησε τον γυναικολογο Μισελ Ονταν και αργοτερα του εγραψε το παρακατω γραμμα:

 Δεν ειπες τιποτα αλλο.Θυμαμαι τοτε πως σκεφτηκα ''Αυτο ειναι? Αυτη ειναι η συμβουλη σου?Μολις σου ειχα διηγηθει την τραυματικη μου ιστορια και εχω φρικαρει και μονο αυτο εχεις να πεις?''
 Σε εμπιστευτηκα,ακολουθησα τη συμβουλη σου (μονο που δεν κλειδωθηκα στο μπανιο) κι εβαλα τον εαυτο μου σε ενα κουκουλι στην Σκοτεινη Θηλυκοτητα (τα σκοτεινα χρωματα στο κατω μισο του πινακα). Η μαια εκανε αυτο ακριβως που της ζητησα: ΤΙΠΟΤΑ. Μην εχοντας απολυτως καμια παρεμβαση, προχωρησα αισθανομενη και οχι σκεπτομενη, ηταν σαν να ειχα τα ματια μου κλειστα με ενα πανι και ημουν σε εναν λαβυρινθο, οπου δε γινεται να χαθεις και πρεπει να βρεις την εξοδο διαισθητικα αλλα οπου ομως εχεις παρει  την αποφαση να φτασεις στο κεντρο.
Οπως τοσες αλλες γυναικες, ημουν υπερ-μορφωμενη κι ομως ενιωσα απροετοιμαστη για τον πρωτο τοκετο.Παρολα αυτα ,ο τοκετος με καισαρικη ηταν μεγαλος Δασκαλος για μενα,αν και γνωριζα οτι δεν ειχα ολοκληρωσει το μαθημα.Τη δευτερη φορα που εμεινα εγκυος, πηρα στα σοβαρα αυτα που διδασκεις στις γυναικες: ξαχασα ολα οσα ηξερα για τοκετους και γεννες.Μπηκα στο μυαλο της γυναικας,μπηκα στη Σκοτεινη Θηλυκοτητα κι εγκατελειψα καθε ελπιδα και καθε ελεγχο (στον πινακα η πρωτογονη δυναμη της ζωης που ξεχυνεται απο μεσα μου, αντιπροσωπευεται απο το λευκο ζιγκ-ζαγκ)
 Οταν εξωθουσα για να βγει ο Λουκ κυρτωσα την  πλατη μου και βρυχηθηκα. Ενιωσα τοτε οτι ενσωματωνα την αγριοτητα ενος λιονταριου που βρυχαται.Λιγα λεπτα αργοτερα γεννηθηκε ο Λουκ. Η φυσιολογικη γεννα στο σπιτι ηταν η ολοκληρωση του μαθηματος τοκετου , διοτι σαν μαθημα εξελαβα τον τοκετο - και αλλαξα για παντα''

"

H ιατρικοποίηση της γέννας στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της


Πάνω από τις μισές γεννήσεις στη χώρα μας γίνονται πλέον με καισαρική τομή.
Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, ένα ποσοστό έως 15% των γεννήσεων μπορεί να έχουν πραγματική ιατρική ένδειξη για καισαρική τομή. Το υπόλοιπο 40% των ελληνίδων που υφίστανται καισαρική είναι πιθανόν να αποτελούν θύματα της υπέρμετρης ιατρικοποίησης της γέννας και της εμπορευματοποίησης της υγείας.
Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα μετά από καισαρική τομή;
Για τη μητέρα, η καισαρική είναι χειρουργική επέμβαση με πιθανές επιπλοκές και βραδύτερη ανάρρωση.
Για το νεογέννητο, αυξάνει τον κίνδυνο για άμεσα προβλήματα υγείας, όπως αναπνευστική δυσχέρεια, υπογλυκαιμία, εισαγωγή σε μονάδα νεογνών, ακόμα και θνητότητα. Απώτερα αυξάνει πιθανά τον κίνδυνο για αλλεργίες, άσθμα και σακχαρώδη διαβήτη.
Για τη δυάδα μητέρας-μωρού, η καισαρική τομή γίνεται συχνά αφορμή για απομάκρυνση του μωρού κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες της ζωής από τη μάνα του, σε στιγμές που, σύμφωνα με δεκάδες σύγχρονες έρευνες, εδραιώνεται το δέσιμο της μητέρας με το παιδί της.
Για το θηλασμό, μειώνει την έναρξη, την εδραίωση και τη διάρκειά του (απομάκρυνση, μητέρα στο κρεβάτι, διαταραχή των ορμονών της μητέρας, μετεγχειρητικός πόνος, δυσκολία τοποθέτησης του παιδιού στο στήθος λόγω του εγχειρητικού τραύματος κλπ).
Το 2009 δημοσιεύθηκε η εθνική μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν το μητρικό θηλασμό στην Ελλάδα, διενεργούμενη από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Σύμφωνα με αυτήν, ο φυσιολογικός τοκετός φαίνεται να ευοδώνει το μητρικό θηλασμό. Αντίθετα, η καισαρική τομή οδηγεί τις μισές και πλέον γυναίκες που γεννούν στην Ελλάδα σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον στόχο επίτευξης του θηλασμού.
Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η υπέρμετρη ιατρικοποίηση της γέννας τείνει να αποδυναμώνει τη γυναίκα, να τη μετατρέπει σε ασθενή, να δρα βλαπτικά στην ψυχολογία της. Η μητέρα χάνει τον έλεγχο της κατάστασης, παύει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, γίνεται παθητικός μάρτυρας των πιο συνταρακτικών στιγμών της ζωής της. Κατά συνέπεια, βλάπτεται ο θηλασμός, που κατά βάση είναι για την γυναίκα ένα παιχνίδι αυτοπεποίθησης, μια πράξη αυτοενδυνάμωσης. Βλάπτεται επίσης γενικότερα η ομαλή ανάληψη του γονεικού της ρόλου.
Ποια πρέπει να είναι η σύγχρονη περιγεννητική φροντίδα;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά από αξιολόγηση των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων, δίνει οδηγίες για την φιλική προς τη μητέρα περιγεννητική φροντίδα.
Η φροντίδα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλικής προς τα βρέφη φροντίδας και είναι απαραίτητη για την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας μητέρας και βρέφους, όπως και για την προστασία του μητρικού θηλασμού.
Η φιλική προς τη μητέρα περιγεννητική φροντίδα περιλαμβάνει μέτρα ενάντια στην υπέρμετρη ιατρικοποίησης της γέννας με πρακτικές όπως:την παρουσία συνοδού ή συζύγου κατά τον τοκετό, την προάσπιση του φυσιολογικού τοκετού, συζήτηση εναλλακτικών επιλογών όπως ο τοκετός στο νερό και ο τοκετός στο σπίτι, αποφυγή ιατρικά αναίτιας καισαρικής, περιγεννητική φροντίδα σε μονάδες εκτός νοσοκομείων όπου οι μαίες έχουν τον κυρίαρχο ρόλο και αποφυγή πρακτικών χωρίς επιστημονική βάση, όπως κλύσμα στην επίτοκο, ξύρισμα γεννητικών οργάνων, περιορισμό της επιτόκου σε ακινησία στο κρεβάτι, ορό από τη φλέβα, πρόκληση τοκετού, πρόωρη ρήξη μεμβρανών, επιφυσιοτομή, χορήγηση ισχυρών ναρκωτικών αναλγητικών. Τα μαιευτήρια, για να είναι φιλικά προς τη μητέρα, θα πρέπει να έχουν ποσοστά καισαρικών τομών <15% και ποσοστά φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική τουλάχιστον 60%.
Υπάρχουν περιγεννητικές πρακτικές ιδιαίτερα επιζήμιες;
Στη χώρα μας κραταιές βλαπτικές πρακτικές είναι:
  1. Η πρόκληση τοκετού και η καισαρική στα όρια της προωρότητας, πριν τις 39 εβδομάδες κύησης (36, 37, 38 εβδομάδων χωρίς επείγουσα ιατρική ένδειξη).
Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του 2009 στο  New England, μη επείγουσα καισαρική στις 37/40 σημαίνει διπλάσια πιθανότητα για ασθένεια του μωρού, ενώ στις 38/40 υπάρχει 1.5 φορά μεγαλύτερος κίνδυνος για προβλήματα υγείας του μωρού.
Τα μωρά αυτά επιδυκνείουν πολύ διαφορετική και ανώριμη συμπεριφορά, ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να θηλάσουν.
  1. Μετά από πρώτη γέννα με καισαρική τομή, η δεύτερη με φυσιολογικό τοκετό είναι σχεδόν ανύπαρκτο φαινόμενο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών οργανισμών και επιστημονικών εταιριών, τουλάχιστον 60% των μητέρων που γέννησαν το πρώτο τους παιδί με καισαρική μπορούν να γεννήσουν το δεύτερό τους παιδί φυσιολογικά.
Ποια είναι τα δικαιώματα των γονιών;
Οι γονείς έχουν δικαίωμα σε επιλογές και σε ενήμερη συγκατάθεση. Τα αρνούμαστε σήμερα από πολλές εγκύους και μητέρες, όταν ο ρόλος του σύγχρονου γιατρού είναι να παρέχει ενημέρωση για τα υπέρ και κατά κυρίαρχων και εναλλακτικών πρακτικών, ώστε τελικά την απόφαση για τη θεραπεία ή παρέμβαση που θα ακολουθηθεί να την παίρνει ο ίδιος ο ασθενής.
Δυστυχώς βλέπουμε ακόμα γιατρούς που επενδύουν στην εξουσία της ποδιάς, στο φόβο, τη χειραγώγηση και τον αποπροσανατολισμό των ασθενών τους.
Πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας;
Ο διαφορετικός δρόμος από το πεπατημένο μοντέλο περιγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική, εναλλακτική επιλογή.
Είναι μια επείγουσα αναγκαιότητα, ώστε να εναρμονιστούμε με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, με την σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα, τις συστάσεις του ΠΟΥ και τη χάρτα δικαιωμάτων των ασθενών.
Επίλογος
Καθημερινά, ως παιδίατρος και σύμβουλος γαλουχίας, έρχομαι σε επαφή με λεχώνες που μόλις βγήκαν από το μαιευτήρια και οι περισσότερες είναι αποδυναμωμένες, αποπροσανατολισμένες και παραπληροφορημένες από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν.
Καθημερινά προσπαθώ αν αντιμετωπίσω τα προβλήματα και τις αρνητικές συνέπειες στο θηλασμό και γενικότερα στην σχέση των γονιών με τα μωρά τους που προκλήθηκαν από επιβαλλόμενα εμπόδια, από αντιξοότητες και από αναχρονιστικές πρακτικές των μαιευτηρίων.

απο εδω
"

οι πονοι της γεννας


Πολύς λόγος γίνεται για τους πόνους της γέννας.

Απο μικρή ηλικία έχει εμποτιστεί στο μυαλό ενος κοριτισιού η ιδέα οτι η γέννα έχει φρικτούς πόνους που δεν αντέχονται. Απ΄την άλλη, η τηλεόραση παρουσιάζει μια γυναίκα όταν γεννά σαν να βασανίζεται, αφού φωνάζει και δείχνει να βρίσκεται σε απόγνωση. Οι ιστορίες τοκετού που ακούει απο άλλες γυναίκες αφού μεγαλώσει αυτό το κοριτσάκι, συνήθως δεν είναι οι πιο ενθαρρυντικές. Έτσι όταν με το καλό μείνει η ίδια έγκυος πρέπει να αντιμετωπίσει έναν πολύ μεγάλο φοβο. Τους πόνους της γέννας!

Το "κλειδί" για τον φόβο αυτό είναι η ενημέρωση. Όσο πιο καλά ενημερωμένη είναι την ημέρα του τοκετού της, τόσο λιγότερος θα είναι και ο πόνος της. Αυτό εξηγείται ως εξής:

Όταν υπάρχει άγνοια για το γεγονός της γέννας, τότε δημιουργείται φόβος για το άγνωστο, γι'αυτό που θα μας συμβεί. Όσο ο φόβος αυτός καλά κρατεί και ειδικά την ημέρα του τοκετού, τόση μεγαλύτερη είναι η ένταση που δημιουργείται μέσα μας. Αυτή η ένταση προκαλεί σφίξιμο και στρες στους ιστούς μας. Υπάρχει αντίσταση. Με αποτέλεσμα ο πόνος να είναι μεγαλύτερος.

Η ψυχοσωματική προετοιμασία της εγκύου έχει σκοπό να εξαλείψει την άγνοια και να μας βοηθήσει να συμφιλιωθούμε με τον πόνο.

Είναι ο μοναδικός πόνος στη ζωή της γυναίκας που δεν συνδέεται με κάποιο πρόβλημα.

Ο πόνος του τοκετού προέρχεται απ'το "άνοιγμα" του τραχήλου της μήτρας, που είναι γεμάτος νευρικές απολήξεις και το "άνοιγμα" των οστών της λεκάνης.

Ο πόνος είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσει για να καταλήξει στη γέννα του παιδιού της. Είναι ένα ισχυρό σήμα που μας λεεί: "Σταμάτα οτι κάνεις και πρόσεξε με". Μόλις η επίτοκος βρεί ενα ασφαλές μέρος για να γεννήσει τότε θα είναι η ώρα να επιτρέψει στον πόνο να την βοηθήσει. Το να παλέψει μαζί του είναι άσκοπο και διώχνει τον τοκετό. Αυτό που βοηθά είναι η βαθιά επαφή με τον εαυτό της. Θα τον κάνει συνεργάτη της και θα τον αποδεχτεί.

Αν καταφέρουμε να αφεθούμε στη ροή του τοκετού και δεν αντισταθούμε, φανούμε ταπεινές και συνειδητοποιημένες γι' αυτό που μας συμβαίνει τότε όλα θα είναι καλύτερα.

Το σώμα θα μαλακώσει, και το μωρό θα μπορέσει να περάσει με την λιγότερη δυνατή αντίσταση απ'το στενό πυελογεννητικό σωλήνα της μαμάς.

Όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί εκπαιδευση για να γίνουμε καλύτεροι γονείς.
-------------------------------------------------
Ειρήνη - Αθηνά Αβραμίδου, μαία για τον φυσικό τοκετό.
"

προετοιμασια περινεου για τον τοκετο
Το περίνεο είναι ένα σύνολο μυών μεταξύ των ποδιών,το οποίο δημιουργεί το πυελικό έδαφος,κοινώς στηρίζει τη λεκάνη σου.Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εξαιτίας της αύξησης πίεσης υπάρχει περίπτωση να εξασθενήσει,γι'αυτό το λόγο καλό είναι να το γυμνάζουμε.

Κάποιες ασκήσεις για το περίνεο είναι οι εξής:
  1. Ο ανελκυστήρας:Φαντάσου ότι οι μύες γύρω από τον κόλπο σου είναι ένας ανελκυστήρας, ο οποίος όταν είσαι χαλαρή βρίσκεται στο ισόγειο.Σφίξε τους μύς και προσπάθησε να τους τραβήξεις προς τα πάνω σαν να ανεβαίνεις ορόφους.Αρχικά στον πρώτο,στον δεύτερο,στον τρίτο.Έπειτα,ξεκίνα να κατεβαίνεις ορόφους...από τον τρίτο,στο δεύτερο,στον πρώτο και τέλος στο ισόγειο,οπού στο ισόγειο οι μύες είναι εντελώς χαλαροί.
  2. Ξάπλωσε σε μια θέση που σε βολεύει είτε ανάσκελα είτε μπρούμυτα είτε στο πλάι.Τοποθέτησε το χέρι σου πάνω στο ηβικό οστό και προσπάθησε να σφίξεις τον κόλπο σου σαν να θέλεις να φτάσει στο χέρι σου.Μείνε σ'αυτήν τη θέση για 2-3 δευτερόλεπτα και έπειτα χαλάρωσε.
  3. Το βαθύ κάθισμα...γυμνάζει και το περίνεο,αλλά και μας προστατεύει από τους τραυματισμούς της μέσης.
Αυτές οι ασκήσεις καλό είναι να γίνονται μέχρι την 32η-36η εβδομάδα...από την 37η εβδομάδα,προτεραιότητά μας είναι η χαλάρωση του περινέου.

Τι κάνουμε όμως για να χαλαρώσουμε το περίνεο και να το κάνουμε ελαστικό;
Η απάντηση είναι: ΜΑΣΑΖ.Πως όμως γίνεται το μασάζ του περινέου;
Ο τρόπος είναι ο εξής:
Βάζουμε στα δάχτυλά μας λίγο λαδάκι(αμυγδαλέλαιο,ελαιόλαδο),τοποθετούμε τους αντίχειρές μας μέσα στον κόλπο και τους δείκτες στο εξωτερικό σημείο του κόλπου,πιέζοντας προς τα κάτω και πλάι και κάνουμε κινήσεις μάλαξης.Συνεχίζουμε μέχρι να αισθανθούμε ένα μικρό κάψιμο.Καλό είναι να το κάνουμε κάθε μέρα για 4-5 λεπτά από την 37η εβδομάδα.
πηγη:http://naturalbirthingcompany.co.uk/
Συμβουλευτείτε τη μαία σας ωστε να σας δείξει τον σωστό τροπο προετοιμασιας του περινεουΕκτός από το μασάζ περινέου,το οποίο βοηθά στην ελαστικότητα και στην ανθεκτικότητα του περινέου,υπάρχουν και τροφές που βοηθούν στο σκοπό αυτό.Ας δούμε ποιές είναι αυτές:
  • Καλά λιπαρά: Αβοκάντο,καρύδια,σπόροι,μπιζέλια,έλαια και ψάρια όπως ο σολωμός και ο τόνος.
  • Βιταμίνη Ε: (τουλάχιστον 1000 mg την ημέρα) Σιτέλαιο,φύτρο σιταριού,ηλιόσποροι,αμύγδαλο,φυστίκια,καλαμποκέλαιο,σογιέλαιο και αστακός.
  • Βιταμίνη C: (βοηθά πολύ στην υγεία των ιστών,στην ακεραιότητα των κυτταρων,στην ελαστικότητα και ανάπλαση του δέρματος) Φράουλες,πορτοκάλια,γκρειπφρουτ και άλλα εσπεριδοειδή.
  • Βιοφλαβονοειδή:Κεράσια,αχλάδια,σταφύλια,κρεμμύδια,βατόμουρα,λάχανο,όσπρια,δαμάσκηνα και εσπεριδοειδή φρούτα.
Συνδυάστε λοιπόν τη διατροφή με το μασάζ και αποφύγετε τη ρήξη περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού.

απο εδω
"

ορμονες τοκετου και θηλασμουΟμιλία του M. Odent στο Συνέδριο του Midwifery Today
Λονδίνο, Νοέμβριος 1997


Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Michel Odent έχει ιδρύσει μια τράπεζα πληροφοριών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των περιγεννητικών γεγονότων. Η τράπεζα αυτή ασχολείται με την περίοδο της ζωής που περιλαμβάνει την εμβρυϊκή ζωή, τα γεγονότα γύρω από τον τοκετό και το έτος που ακολουθεί τον τοκετό.

Odent: Την δεκαετία του 90 παρατηρήθηκε μια έκρηξη στον αριθμό των μελετών σχετικά με τα γεγονότα της εμβρυϊκής ζωής και τι συμβαίνει στο άτομο πολύ αργότερα. Είναι όμως δύσκολο να τις εντοπίσεις αυτές τις εργασίες, πρέπει να ψάξεις στα περιοδικά και τις εκδόσεις διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων αλλά αυτό σήμερα διευκολύνεται με την χρήση των κομπιούτερ.

Σας αναφέρω μια σειρά τέτοιων εργασιών για να καταλάβετε τι εννοώ: το 1992 στο British Journal of Obstetrics and Gynecology δημοσιεύθηκε μια μελέτη από τη Δανία όπου βρέθηκε ότι γυναίκες που είχαν αυξημένο ποσοστό αποβολών, είχαν μικρό βάρος όταν γεννήθηκαν, σε σχέση με την ηλικία κύησης. Μια ολλανδική μελέτη του 1996 ασχολήθηκε με την παχυσαρκία: Κατά τον χειμώνα του 1944-1945 ο λιμός ήταν φοβερός. Τι έγινε στα άτομα εκείνα που ήταν στη μήτρα τότε. Στην ενήλικη ζωή ήταν παχύσαρκοι.
Στο Sheffield και άλλες βρετανικές πόλεις που είχαν καλά περιγεννητικά αρχεία από τις αρχές του αιώνα εντόπισαν αρκετά άτομα και βρήκαν ότι η μικρή κοιλιακή περίμετρος με τη γέννηση, σε σύγκριση με το βάρος γέννησης είναι παράγοντας κινδύνου για υψηλή χοληστερόλη στην ενήλικη ζωή, μεγάλος πλακούντας σε σχέση με το βάρος γέννησης είναι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο πολύ αργότερα. Συνδέθηκε επίσης εμφάνιση τερηδόνας σε νεαρή ηλικία με παράγοντες που δημιούργησαν ιδιαίτερο άγχος στη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη της. Σχετικά με τον καταρράκτη: όσων ατόμων η σύλληψη, στη Μ. Βρετανία, έγινε τον χειμώνα ή στην αρχή της άνοιξης, οι πιθανότητες να πάσχουν από καταρράκτη αργότερα, ήταν μεγαλύτερες. Το ίδιο βρέθηκε να ισχύει για άτομα που η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε κατά την εποχή ξηρασίας στη Ν.Α. Ασία. Αυτές είναι οι εποχές που η ποικιλία στις τροφές είναι περιορισμένη.
Ήδη από χρόνια γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη του εμβρύου επηρεάζεται από το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα χλαμύδια, τις ουρολοιμώξεις. Παρακολουθώντας τις καινούργιες εργασίες βλέπουμε να εμφανίζονται καινούργιοι παράγοντες κινδύνου ή κάποιοι άλλοι να γίνονται περισσότερο κατανοητοί. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι υπέρηχοι.

Στις 3-10-1993 στο Lancet δημοσιεύτηκε μια τυχαιοποιημένη μελέτη από την Αυστραλία. Μελετήθηκαν χιλιάδες εγκυμοσύνες. Στη μια ομάδα είχε γίνει μόνο μια έκθεση σε υπερήχους, στη δε δεύτερη 6 εκθέσεις. Τα νεογνά της δεύτερης ομάδας είχαν βάρος γέννησης μικρότερο κατά μέσο όρο. Ο ερευνητής έστειλε αργότερα ένα γράμμα στο Lancet δηλώνοντας ότι με τη συμπλήρωση της ηλικίας του ενός έτους, η διαφορά αυτή είχε εξαλειφθεί. Οι μαιευτήρες θα πουν «η διαφορά ήταν μικρή». Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι τέτοιες διαφορές σ’ αυτή την ηλικία μπορεί να έχουν τεράστια σημασία.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η επίδραση της συναισθηματικής κατάστασης της εγκύου, στην ανάπτυξη του εμβρύου. Οι μαιευτήρες λένε: «ενδιαφέρον θέμα, αλλά δεν μας αφορά άμεσα». Λάθος, γιατί οι προγεννητικές επισκέψεις επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό την συναισθηματική κατάσταση της εγκύου. Ένας όρος, μια λέξη, μπορούν να δημιουργήσουν τρομακτική αναστάτωση, πχ. ο όρος διαβήτης της κύησης. Μια γυναίκα που θα το ακούσει αυτό θα νομίσει ότι είναι διαβητική, ότι πάσχει από σοβαρή χρόνια ασθένεια. Τι είναι ο διαβήτης της κύησης; Στην πραγματικότητα είναι μια παροδική διαφοροποίηση του μεταβολισμού των υδατανθράκων, ο πλακούντας δηλαδή ζητάει από τον οργανισμό της μητέρας να μεταβάλλει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων προς όφελος του εμβρύου. Αυτός εξάλλου είναι ο ρόλος του πλακούντα, να αλλάξει τον μεταβολισμό της μητέρας υπέρ του μωρού. Πως αντιμετωπίζεις αυτόν τον αλλοιωμένο μεταβολισμό; λες στη γυναίκα να τρώει σύμπλοκα σάκχαρα, όπως φρούτα, άλευρα, ζυμαρικά, να αποφεύγει τα απλά όπως άσπρη ζάχαρη, και να ασκείται περισσότερο. Συμβουλές εξάλλου που χρειάζονται όλες οι έγκυες, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τον όρο «διαβήτης».

Θα αναφερθώ τώρα σε καταστάσεις που τις κατατάσσω κάτω από τον κοινό όρο «διαταραγμένη ικανότητα αγάπης». Η περίπτωση χρήσης ναρκωτικών ουσιών και η αυτοκτονία, χαρακτηρίζονται από ελλειπή αγάπη για τον εαυτό, η εγκληματικότητα από έλλειψη αγάπης προς τους άλλους, και ο αυτισμός σχετίζεται με διαταραχή στην ικανότητα να αγαπάει κανείς, είναι γνωστό ότι τα αυτιστικά παιδιά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους άλλους.

Η πρώτη είναι η περίπτωση τοξικομανίας. Έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα στη Σουηδία από τον Bertil Jacobson και την Caren Nyberg. Η σπουδαιότερη από τις εργασίες τους έχει δημοσιευθεί στο British Medical Joumal, στις 10 -11-1990. Ήταν μια σοβαρή εργασία 200 τοξικομανών, υπήρχε και ομάδα ελέγχου μη τοξικομανών, αδελφών όμως τοξικομανών. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα ελέγχου διότι έτσι παραμερίζονταν κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, μορφωτικό επίπεδο κτλ. Βρήκαν λοιπόν ότι αν η μητέρα είχε χρησιμοποιήσει ορισμένα φάρμακα κατά τον τοκετό, και σ’ αυτή την μελέτη διερευνούσαν τα οπιοειδή, φάρμακα σαν την πεθιδίνη δηλαδή, το παιδί αυτό, από στατιστική άποψη ομιλώντας, είχε περισσότερες πιθανότητες να γίνει τοξικομανής. Σε μια άλλη εργασία οι ίδιοι προσπάθησαν να δουν αν ο χώρος διαμονής των εφήβων σχετιζόταν με την λήψη ναρκωτικών, με τη σκέψη ότι έφηβοι που συγκατοικούν, κολλούν ο ένας απ’ τον άλλον την συνήθεια των ναρκωτικών, κάτι σαν επιδημία. Και σ’ αυτή την εργασία, ο χώρος διαμονής δεν έπαιζε κανένα ρόλο, ενώ το τι συνέβη στη γέννησή τους είχε επιδράσει.

Υπάρχει μια σειρά ανάλογων εργασιών που καταλήγουν ότι τα περιγεννητικά γεγονότα είναι πολύ σοβαρά, όσον αφορά την πιθανότητα να γίνει το παιδί τοξικομανής.Ακολουθεί η αυτοκτονία εφήβων. Είναι μια μυστήρια υπόθεση, τη λέω μυστήρια, γιατί είναι κάτι σχεδόν άγνωστο σε άλλες κουλτούρες. Στη Γαλλία σήμερα αποτελεί την 2η αιτία θανάτου των νέων μεταξύ 15-24 χρόνων μετά τα τροχαία, στη δε Αμερική την 3η μετά τα τροχαία και δολοφονίες.

Ο Lee Salk ένας ψυχίατρος από την Νέα Υόρκη δημοσίευσε μια μελέτη στο Lancet to 1985 με τελικό συμπέρασμα ότι ο βασικός παράγοντας κινδύνου της αυτοκτονίας σε εφηβική ηλικία ήταν η ανάνηψη κατά τον τοκετό και ιδιαίτερα όταν η αναπνευστική δυσχέρεια διήρκεσε πάνω από ώρα.Μυστήρια κατάσταση επίσης είναι η σοβαρή εγκληματικότητα των εφήβων: Μελετήθηκε διεξοδικά από τον Adrian Raine καθηγητή στο Los Angeles, που πραγματοποιήθηκε όμως στην Κοπεγχάγη.Παρακολούθησαν 60.000 άτομα που γεννήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, ξεχώρισαν εκείνους που εμφάνισαν σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά στα 18 τους χρόνια και βρήκαν ότι ο βασικός παράγοντας κινδύνου ήταν οι επιπλοκές κατά τον τοκετό συν αποχωρισμός από την μητέρα. Ο αποχωρισμός από την μητέρα, από μόνος του δεν ήταν παράγοντας κινδύνου εφόσον δεν υπήρχαν επιπλοκές.

Η τελευταία κατάσταση διαταραγμένης ικανότητας αγάπης, είναι ο αυτισμός. Η ψυχίατρος κα Hattori από το Kumamoto της Ιαπωνίας, δημοσίευσε την 1 – 6 -1991 την έρευνά της στο Lancet: «ο κίνδυνος αυτισμού σε σχέση με το νοσοκομείο που πραγματοποιήθηκε ο τοκετός». Όντως βρέθηκε να υπάρχει σχέση. Όμως τι το ιδιαίτερο είχαν αυτά τα νοσοκομεία; Συνήθιζαν να κάνουν πρόκληση τοκετού μια εβδομάδα πριν την πιθανή ημερομηνία και κατά τον τοκετό χρησιμοποιούσαν ένα μείγμα καταπραϋντικών Valium-Pethidin κτλ.

Ένας άλλος ερευνητής, που πήρε βραβείο Nobel το 1973 ο Ν. Tinbergen, προς το τέλος της ζωής του ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον αυτισμό και κατέγραψε μια σειρά παραγόντων που θεωρούσε ότι αυξάνουν τις πιθανότητες να γίνει ένα άτομο αυτιστικό (autisto-genic factors). Η εργασία του αυτή δεν έχει στατιστική αξία γιατί δεν δούλευε σαν επιδημιολόγος, να δημιουργήσει δηλαδή μια ομάδα ελέγχου, αλλά είναι το αποτέλεσμα παρατηρήσεων πάρα πολλών περιπτώσεων στην Ευρώπη, στην Αμερική, σ’ όλο τον κόσμο, για πολλά χρόνια. Οι κυριότεροι λοιπόν παράγοντες ήταν περιγεννητικοί και σ’ αυτούς περιλαμβανόταν: η αναισθησία κατά τον τοκετό, η πρόκληση τοκετού, βαθειά εμβρυουλκία. Ο Ν. Tinbergen το 1982 ζήτησε να συζητήσει μαζί μου, μετά μια ομιλία μου γιατί άκουσε να αναφέρομαι στη βλεμματική επαφή μητέρας-παιδιού αμέσως μετά τον τοκετό. Γνωρίζετε ότι αμέσως μετά την γέννηση του παιδιού αν η μητέρα νοιώθει ελεύθερη, αυθόρμητα θα επιδιώξει να κοιτάξει στα μάτια το παιδί της. Ένα δε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αυτιστικών παιδιών είναι ότι δεν μπορούν να σε κοιτάξουν στα μάτια, ούτε και την μητέρα τους.

Να διευκρινίσουμε ότι πάντα μιλάμε για παράγοντες κινδύνου, δεν χρησιμοποιούμε την έννοια της αιτίας και αποτελέσματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν εμφανείς δεσμοί της περιγεννητικής περιόδου με διαταραχές της ικανότητας να αγαπάμε. Ξέρετε ότι μέχρι πρόσφατα η αγάπη ήταν θέμα των καλλιτεχνών, φιλοσόφων, πνευματικών δασκάλων, ξαφνικά γίνεται θέμα των επιστημόνων.

Άρχισε με ανθρώπους σαν τον Tinbergen που ήδη αναφέραμε, τον συνεργάτη του Conrad Lorenz και άλλους οι οποίοι μελέτησαν το πώς δημιουργούνται δεσμοί στα θηλαστικά. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι αμέσως μετά τον τοκετό υπάρχει μια μικρή χρονική περίοδος που είναι πολύ σημαντική. Μια μικρή χρονική περίοδος που δεν θα επαναληφθεί πάλι και που την ονομάζουν «κρίσιμη περίοδο».

Ο Terquol και Rosenblat στο δικό τους πείραμα με ποντίκια, πήραν αίμα από μια μητέρα που γεννούσε και το αίμα το χορήγησαν σε παρθένα ποντίκια. Αυτή η ένεση τα έκανε να συμπεριφέρονται σαν μητέρες, προκάλεσε μητρική συμπεριφορά, και είπαν «θα πρέπει να οφείλεται σε κάποιες ορμόνες, κάποιες ορμόνες αγάπης». Μετά έγιναν πλήθος εργασιών για να διευκρινισθεί η επίδραση διαφόρων ορμονών στη συμπεριφορά και ιδιαίτερα των ορμονών που σχετίζονται με τον τοκετό.Μια ορμόνη που έχει ιδιαίτερα μελετηθεί και είναι η ορμόνη-κλειδί όταν μιλάμε για αγάπη, είναι η ωκυτοκίνη. Το 1992 η Ακαδημία των επιστημών της Νέας Υόρκης εξέδωσε ένα τεράστιο βιβλίο που περιλάμβανε όλες τις εργασίες που έχουν γίνει για τον καθορισμό του ρόλου της ωκυτοκίνης στη συμπεριφορά. ‘Όταν μιλάμε για αυτήν στους επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τοκετό, τι γνωρίζουν; Γνωρίζουν ότι εκκρίνεται από το υποθάλαμο, γνωρίζουν ότι μετά αποθηκεύεται στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης, ότι εκλύεται από κει και ότι κατά καιρούς παρατηρούνται αιχμές έκκρισης, και για την δράση της γνωρίζουν ότι συστέλλει τους μυς της μήτρας για την γέννηση του παιδιού, ότι είναι απαραίτητη ορμόνη για την αποβολή του πλακούντα, ότι βοηθά την έκθλιψη του γάλακτος απ’ τον μαστό, γνωρίζουν τις περιφερικές δράσεις της ωκυτοκίνης, ότι δηλαδή συστέλλει τις λείες μυικές ίνες.

Δεν είναι όμως ενήμεροι του τεράστιου όγκου έρευνας που έχει γίνει και γίνεται όσον αφορά τον ρόλο της ορμόνης αυτής στη συμπεριφορά. Εν περιλήψει θα μπορούσα να πω ότι είναι η ορμόνη του αλτρουισμού, της κοινωνικότητας. ‘Όποια μορφή αγάπης και αν σκεφθείς, η ωκυτοκίνη παίζει κάποιο ρόλο. Κατά την σεξουαλική επαφή, και οι δύο σύντροφοι εκλύουν πολύ υψηλά επίπεδα ωκυτοκίνης, έχει ακόμα αποδειχθεί ότι όταν γευματίζεις μαζί με ένα άλλο άτομο, τα επίπεδα ωκυτοκίνης σου ανεβαίνουν, με άλλα λόγια, τρώγοντας μαζί με άλλους δεν ικανοποιείς απλά την πείνα σου, είναι ένας τρόπος να δημιουργήσεις δεσμούς, με τους συντρόφους του γεύματος. Φαίνεται δε ότι μια από τις υψηλότερες αιχμές έκκρισης της ωκυτοκίνης πραγματοποιείται αμέσως μετά τον τοκετό, όταν η μητέρα κοιτάζει το μωρό της. Αυτό ιδιαίτερα μελετήθηκε στη Σουηδία.

Υπήρξαν άνθρωποι που αναρωτήθηκαν τι θα γίνει αν διαταράξεις την ορμονική ισορροπία ενός θηλαστικού που βρίσκεται σε τοκετό. Πώς θα εξελιχθεί η συμπεριφορά του; Το πρώτο τέτοιο πείραμα έγινε πριν πολλά χρόνια στη Ν. Αφρική από τον Eugene Mares. Ο άνθρωπος αυτός είναι γνωστός σαν ποιητής αλλά ήταν και γιατρός και δικηγόρος και πολλά άλλα. Τον ενδιέφερε η σχέση πόνου και μητρικής αγάπης. Το πείραμά του έγινε σε 60 άγρια ελάφια την ώρα που γεννούσαν, τους έδωσε λίγο αιθέρα και χλωροφόρμιο και το αποτέλεσμα ήταν ότι τα ελάφια αγνόησαν τα μικρά τους.Το 1987 έγινε ένα άλλο πείραμα από τον Cribol. Αυτός έκανε επισκληρίδιο σε προβατίνες που γεvvoύσαν. Το αποτέλεσμα: δεν φρόντιζαν τα μικρά τους. Τα αποτελέσματα είναι απλά με τα ζώα γιατί δεν έχουν πολιτισμό, δεν έχουν γλώσσα, η συμπεριφορά τους είναι και μόνο κάτω από την επίδραση των ορμονών. Μια επισκληρίδιος αναισθησία διατάραξε την ορμονική τους ισορροπία και έχασαν την μητρική τους συμπεριφορά. Βλέπετε λοιπόν ότι η ικανότητα για αγάπη φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από την περιγεννητική εμπειρία.

Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν το να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την φυσιολογία του τοκετού όσο το δυνατόν καλύτερα, για να την διαταράσσουμε, όσο το δυνατόν λιγότερο. Μέχρι σήμερα υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που διαισθάνονταν την σημασία της φυσικής πορείας του τοκετού αλλά δεν είχαν λογικά επιχειρήματα να υποστηρίξουν τη στάση τους. Σήμερα αυτά υπάρχουν και μπορούμε να απαντήσουμε (αυτούς που λένε «γιατί να ρισκάρεις οτιδήποτε κατά την γέννηση του μωρού σου, είναι τόσο απλό, τόσο ασφαλές σήμερα να κάνεις καισαρική κι αν όχι καισαρική, γιατί να μην κάνεις μια αναισθησία, εσύ θα βλέπεις τηλεόραση, και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε εμείς για σένα».

Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα της φυσιολογίας του τοκετού. Εμπλέκονται διάφορες ορμόνες (ωκυτοκίνη, ενδορφίνες, προλακτίνη, κλπ.). Τα ονόματά τους δεν έχουν σημασία, το σημαντικό είναι, να θυμόμαστε που παράγονται αυτές οι ορμόνες. Ποιος είναι ο βασικός αδένας που λειτουργεί κατά τον τοκετό μιας γυναίκας; Ο βασικός αδένας είναι ο εγκέφαλος. Παλαιότερα ξεχωρίζαμε το νευρικό σύστημα από’ ενδοκρινολογικό. Σήμερα όμως αναφερόμαστε και στον εγκέφαλο σαν αδένα που εκκρίνει ορμόνες, ωστόσο δεν είναι όλος ο εγκέφαλος που δουλεύει εκκρίνοντας ορμόνες, μόνο τα αρχαϊκά τμήματά του όπως υποθάλαμος, η υπόφυση εκκρίνουν. Όταν έχουμε την αίσθηση της αναστολής, σημαίνει ότι λειτουργεί ο νέος εγκέφαλος, το τμήμα εκεί, που σχετίζεται με την διανοητικότητα, ο νεοφλοιός.

Υπάρχει ένα φαινόμενο γνωστό στις μαίες και στις γυναίκες που γεννούν χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ότι δηλαδή όταν ο τοκετός εξελίσσεται με φυσιολογικούς ρυθμούς, φτάνει μια στιγμή που η γυναίκα νοιώθει σαν να είναι σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο. Ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα, άλλο επίπεδο συνείδησης. Η γυναίκα είναι αδιάφορη στο ότι συμβαίνει γύρω της, σε επιστημονική γλώσσα αυτό σημαίνει ότι περιορίζει την δραστηριότητα του νεοφλοιού της. Ξεχνάει ότι είχε διαβάσει, ότι είχε διδαχθεί, ότι είχε προγραμματίσει. Όταν λοιπόν μια γυναίκα γεννάει, το αρχαϊκό βαθύ τμήμα του εγκεφάλου της δουλεύει σκληρά απελευθερώνοντας ορμόνες ενώ ο νεοφλοιός σιγάζει.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οποιοσδήποτε ερεθισμός του νεοφλοιού παρεμποδίζει την διαδικασία του τοκετού. Με ποιους τρόπους ενεργοποιείται ο νεοφλοιός;
Με την ομιλία, όταν επικοινωνούμε με την ομιλία, η επεξεργασία του λόγου απαιτεί την δραστηριοποίηση του νεοφλοιού. Ας σκεφθούμε πχ. μια γυναίκα σε προχωρημένο τοκετό, είναι στα τέσσερα, σε μια σκοτεινή γωνία, στον κόσμο της, σ’ έναν άλλο πλανήτη και κάποιος έρχεται και την ρωτάει: «ποια είναι η διεύθυνσή σας». Συχνά συμβαίνει αυτό με τους αναισθησιολόγους, ρωτάνε: «πότε είχατε το τελευταίο σας γεύμα» και άλλες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, και μ’ αυτό τον τρόπο, χωρίς να το καταλαβαίνουν κάνουν μεγάλο κακό στην πορεία του τοκετού. Ένας άλλος τρόπος για να ενεργοποιηθεί ο νεοφλοιός είναι το ζωηρό φως. Όσοι ασχολούνται με τα εγκεφαλογραφήματα γνωρίζουν ότι ένας τρόπος να ενεργοποιήσουν τον νεοφλοιό είναι να ανάψουν φως και ο ασθενής να κρατήσει τα μάτια του ανοικτά. Ο χαμηλός φωτισμός δεν έχει τέτοια ενέργεια.

Άλλος τρόπος να ενεργοποιήσουμε τον νεοφλοιό ενός ατόμου είναι να καθόμαστε να παρατηρούμε το άτομα αυτό. Αυτό το θέμα μελετήθηκε από ένα Γάλλο γιατρό από την Grenoble ονόματι Deveau, δημοσιεύθηκε το 1974. Έβαζε έναν παρατηρητή 2-5 μέτρα από το σώμα του ασθενή και κατέγραφε τις αντιδράσεις. Από πρακτική άποψη αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη την ιδιωτικότητά τους (privacy). Όλα τα θηλαστικά αναπτύσσουν κάποιες στρατηγικές για να μην τα παρατηρούν κατά τον τοκετό. Αυτή η στρατηγική αλλάζει από είδος σε είδος ζώου. πχ. αυτά που είναι δραστήρια το βράδυ, όπως τα ποντίκια, γεννούν στη διάρκεια της μέρας. Εκείνα που δραστηριοποιούνται την ημέρα γεννούν την νύκτα. Παρόλο που ο νεοφλοιός τους δεν είναι ανεπτυγμένος σαν τον δικό μας, κάνουν ότι μπορούν για να μην τον ενεργοποιήσουν.

Μια ακόμα κατάσταση που ενεργοποιεί τον νεοφλοιό είναι τα υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης. Είναι μια ορμόνη που εκκρίνουμε όταν κινδυνεύουμε, όταν δεν νοιώθουμε ασφαλείς, όταν πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Πρέπει λοιπόν τα επίπεδα της αδρεναλίνης σε μια γυναίκα που γεννάει να μένουν χαμηλά και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να νοιώθει ασφαλής. Παραδοσιακά η μητρική φιγούρα είναι εκείνη που δίνει ασφάλεια, από παλαιά, οι γυναίκες γεννούσαν με τη μητέρα τους ή κάποιο υποκατάστατο της μητέρας, μια θεία, τη γιαγιά, μια πιο ώριμη και πεπειραμένη γυναίκα και η μαία αποτελεί ένα τέτοιο υποκατάστατο. Δεν είναι περίεργο που σε χώρες όπου δεν υπάρχουν μαίες, τα μαιευτικά στατιστικά στοιχεία είναι άσχημα. Πχ. στις μεγαλουπόλεις του Μεξικού όπου σχεδόν δεν υπάρχουν μαίες οι καισαρικές έχουν φτάσει ένα 80%, στη Σουηδία όμως που υπάρχουν 6000 μαίες για ένα πληθυσμό 8.700.000, η κατάσταση είναι πολύ καλή. Αυτό όπως είπα είναι η παραδοσιακή θέση, δεν αποκλείεται βέβαια και με έναν άνδρα μαιευτή μια γυναίκα να νοιώθει ασφάλεια. Θα σας πως για ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Pithiviers, είχαμε λοιπόν μια επίτοκο που ο τοκετός της προχωρούσε πολύ αργά, ήταν μέσα σ’ αυτή την αίθουσα που θύμιζε σπίτι και όχι νοσοκομείο. Κάποια στιγμή μας ρώτησε αν στο χώρο αυτό υπήρχαν τα απαραίτητα για ώρα ανάγκης. Ανοίξαμε τότε την πόρτα προς την διπλανή αίθουσα που ήταν το χειρουργείο και βάλαμε μπρος φώτα και μηχανήματα. Γέννησε αμέσως. Η γυναίκα αυτή, η σύγχρονη γυναίκα της τεχνολογίας, τέτοια ατμόσφαιρα ήθελε για να νοιώσει ασφάλεια.

Ερώτηση: «Επομένως το να ακούνε τους παλμούς, σε κάποιες γυναίκες δίνει ασφάλεια».
Απάντηση: «Όμως για να το κάνεις αυτό πρέπει να τις αλλάξεις θέση, να τις διακόψεις».

Σε ένα βιβλίο της η Jaqueline Priye, που μελέτησε τις παραδόσεις του τοκετού σε διάφορα μέρη του κόσμου λέει για την Ινδονησία ότι θεωρούσαν καλύτερη την μαία που προσευχόταν καλύτερα. Η γυναίκα αυτή που μπορούσε εύκολα να σταματήσει τον νεοφλοιό της και να φτάσει σε άλλη διάσταση, φαίνεται πως κατάφερνε καλύτερα απ’ τις. άλλες, να βοηθήσει και την γυναίκα να επιτύχει το ίδιο. Σε πολλά βιβλία φυσικού τοκετού η μαία ή άλλα άτομα που συνοδεύουν την επίτοκο, αναφέρονται σαν «υποστηρικτές» (support person). Ο όρος αυτός μου φαίνεται αταίριαστος και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί: Όλοι γνωρίζετε ότι τα μικρά παιδιά πολύ συχνά χρειάζονται τη μητέρα τους κοντά για να αποκοιμηθούν. Δεν θα λέγαμε ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται υποστήριξη για να κοιμηθούν, απλώς χρειάζονται να νοιώσουν ασφάλεια. Υποστήριξη δεν είναι η σωστή λέξη.

Αλλά και τα περισσότερα πρωτόκολλα που ισχύουν στα μαιευτήρια, όπως το να ακούς τους παλμούς του μωρού, μετά από κάθε συστολή, έχουν εδραιωθεί από άτομα που δεν έχουν καταλάβει την φυσιολογία του τοκετού και πολύ περισσότερο δεν θα είχαν ξεκινήσει την συνεχή καρδιοτοκογραφία χωρίς να έχει λυθεί με τυχαιοποιημένες δοκιμασίες ελέγχου η σχέση όφελος προς επικινδυνότητα (benefit to risk). Όλη η πρακτική της συνεχούς καρδιοτοκογραφίας βασίστηκε σε μια θεωρία, ότι αν ακούγαμε συνέχεια τους καρδιακούς παλμούς του μωρού, θα ξέραμε πότε ακριβώς κινδυνεύει και θα μπορούσαμε να επέμβουμε για να το σώσουμε. Δεν είχαν γίνει, προοπτικές τυχαιοποιημένες δοκιμασίες ελέγχου. Αυτός ο τύπος της μελέτης είναι η καλύτερη μέθοδος για να αξιολογηθεί το όφελος προς την επικινδυνότητα οποιαδήποτε ιατρικής πράξης. Χρειάζεσαι δύο διαφορετικές ομάδες και μελετάς την έκβαση των δύο αυτών ομάδων.

Σήμερα έχουν γίνει τουλάχιστον 15 τέτοιες μελέτες για την ηλεκτρονική καρδιοτοκογραφία έναντι της διακεκομμένης ακρόασης και όλων περίπου τα συμπεράσματα είναι τα ίδια: το μόνο που άλλαξε στις περιγεννητικές στατιστικές ήταν ότι αυξήθηκε το ποσοστό των καισαρικών. Όφελος λοιπόν προς επικινδυνότητα, αρνητική σχέση. Όλοι έμειναν έκπληκτοι από τα αποτελέσματα αυτών των μελετών γιατί δεν είχαν καταλάβει αυτά που είπαμε σχετικά με το τι συμβαίνει όταν σε παρακολουθούν. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι μάλλον οι υπεύθυνοι για την ερμηνεία των καρδιοτοκογραφημάτων δεν ήταν αρκετά καλά εκπαιδευμένοι, έγιναν λοιπόν πειράματα όπου τα κομπιούτερ ανέλυαν τα καρδιοτοκογραφήματα και τα προγράμματα αυτής της ανάλυσης είχαν γίνει από τους καλύτερους στον τομέα. Τα αποτελέσματα υπήρξαν ίδια.Βρήκα το εξής παράδειγμα για να συνειδητοποιήσουν οι γιατροί τι συμβαίνει με την συνεχή καρδιοτοκογραφία. Τους λέω λοιπόν «υποθέστε ότι ενώ κάνετε έρωτα συγχρόνως καταγράφουν το ηλεκτροκαρδιογράφημά μας, η φυσιολογική πορεία δεν θα διασαλευθεί;» Με αυτό το παράδειγμα αρχίζουν να καταλαβαίνουν.

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 1990, έγινε πάνω σε πρόωρους τοκετούς, με μωρά που ζύγιζαν κάτω από ένα κιλό, τοκετούς δηλαδή υψηλού κινδύνου, πάλι εδώ συνέκριναν τα αποτελέσματα συνεχούς προς διακεκομμένη ακρόαση των παλμών του εμβρύου.

Το ενδιαφέρον σ’ αυτή την μελέτη είναι ότι παρακολούθησαν τα παιδιά αυτά μέχρι την ηλικία των 18 μηνών. Βρήκαν δε ότι στην ομάδα με συνεχή καρδιοτοκογραφία υπήρχαν 2,5 φορές περισσότερα περιστατικά σπαστικότητας απ’ ότι στη διακεκομμένη ακρόαση, με άλλα λόγια φαίνεται ότι και για περιπτώσεις υψηλού κινδύνου η διακεκομμένη ακρόαση πλεονεκτεί.

Θέλω να γυρίσω όμως πάλι στο θέμα της ωκυτοκίνης και θέλω να καταλάβετε ότι όταν δίνουμε ενδοφλέβια ωκυτοκίνη, η δράση της ορμόνης είναι μόνο περιφερειακή, δηλαδή πάνω στην μήτρα και τον μαστό, δεν επιδρά στην συμπεριφορά, δεν περνάει στον εγκέφαλο λόγω του αιματεγκεφαλικού φραγμού. Υπάρχει δε στην ενδοκρινολογία ένας βασικός κανόνας: όταν εισάγεις τεχνητά μια ορμόνη στο σώμα η φυσική της παραγωγή σταματά, που σημαίνει ότι η γυναίκα με ενδοφλέβια έγχυση περιορίζει την φυσική παραγωγή της ωκυτοκίνης και από την άλλη η ορμόνη που εισάγεις δεν επιδρά στη συμπεριφορά. Η ωκυτοκίνη που εισάγεται τεχνητά έχει την ίδια ακριβώς χημική δομή με την φυσική ορμόνη, η διαφορά έγκειται στην ύπαρξη του αιματεγκεφαλικού φραγμού αλλά και ότι η αυθόρμητη απελευθέρωση ωκυτοκίνης από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης δεν είναι ποτέ συνεχής. Φυσιολογικά λοιπόν υπάρχει ένας παλμός στην έκκριση της ωκυτοκίνης. Η παλμικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της έκκρισης της ωκυτοκίνης. Το 1996 δημοσιεύτηκε μια σχετική μελέτη στο περιοδικό Early Human Development από τον Nissan ένα Σουηδό. Βρήκε τον τρόπο να μελετήσει την παλμικότητα στην έκκριση της ωκυτοκίνης δύο μέρες μετά τον τοκετό, Kατά την διάρκεια του θηλασμού. Μελέτησε δε δύο ομάδες γυναικών. Η πρώτη είχε φυσικό, αυθόρμητο τοκετό και η άλλη ομάδα επείγουσα καισαρική. Βρήκε λοιπόν ότι στην ομάδα με επείγουσα καισαρική η έκκριση ωκυτοκίνης δεν είχε παλμικότητα και επίσης ότι το πόσο χρονικό διάστημα θα θηλάσει μια γυναίκα επηρεάζεται από την παλμικότητα της έκκρισης της ωκυτοκίνης. Όταν την δεύτερη μέρα μετά τον τοκετό ήταν παλμική η έκκριση, οι μητέρες θήλαζαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όταν δεν υπήρχε αυτή η παλμικότητα μπορούσες να προβλέψεις ότι δεν θα συνεχίσουν για πολύ τον θηλασμό.

Αυτή η εργασία είναι εξαιρετικά σημαντική για κάποιον που συνδέει την ωκυτοκίνη με την αγάπη.

Από το ακροατήριο: τελικά η φυσιολογία του τοκετού είναι η φυσιολογία της ζωής και η φυσιολογία της ζωής, η φυσιολογία της αγάπης και το να αφήσουμε την γυναίκα αυθόρμητα να εκκρίνει ωκυτοκίνη, ελεύθερα να εκκρίνει ωκυτοκίνη με εντυπωσιάζει αυτή η σχέση της ελευθερίας με την αγάπη. Αν πάρουμε αυτή την ελευθερία απ’ την γυναίκα και από το παιδί κάνοντας πρόκληση τοκετού ή κάποια άλλη παρέμβαση διαταράσσουμε την ικανότητά τους για αγάπη.

Odent: Για να καταλάβουμε καλύτερα ακόμη την φυσιολογία του τοκετού, δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στον τοκετό αλλά να ασχοληθούμε και με άλλες πλευρές της σεξουαλικής ζωής, όπως τον έρωτα και την γαλουχία. Κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ανεβαίνουν τα επίπεδα ωκυτοκίνης και στους δύο συντρόφους, με την αιχμή έκκρισης στη διάρκεια του οργασμού και η περιφερική δράση της ορμόνης αυτής στους άνδρες, είναι η συστολή της σπερματοδόχου ληκύθου και του προστάτη, στη δε γυναίκα συστολή της μήτρας) για να διευκολυνθεί η άνοδος του σπέρματος μέχρι τις σάλπιγγες. Αυτό το τελευταίο επιβεβαιώθηκε με ένα πείραμα που έκαναν δύο χειρούργοι, ο ένας ήταν μαιευτήρας ονόματι Newton: πριν την έναρξη μιας γυναικολογικής εγχείρησης εισήγαγε μαύρη σκόνη στον κόλπο και κάνανε μια ενδομυϊκή ένεση ωκυτοκίνης. Προχωρώντας στην εγχείρηση είδανε ότι η σκόνη είχε φθάσει στις σάλπιγγες.
Ήδη μιλήσαμε για την παλμική έκκριση της ωκυτοκίνης και πως επηρεάζει τον θηλασμό.

Είναι γνωστό ότι 20 λεπτά μετά από κάθε θηλασμό, υπάρχει μια αιχμή έκκρισης προλακτίνης, βρέθηκε λοιπόν ότι μετά μια καισαρική, όπου όπως είπαμε διαταράσσεται η παλμικότητα της ωκυτοκίνης, αυτή η αιχμή της προλακτίνης είναι πολύ χαμηλή. Βλέπετε πως όλα συνδέονται. Η ωκυτοκίνη όπως ήδη καταλάβατε δεν είναι μόνο θηλυκή ορμόνη, μια ενδιαφέρουσα εργασία έγινε στη Σουηδία, όπου μετρούσαν τα επίπεδα ωκυτοκίνης των ανδρών μετά τον τοκετό του παιδιού τους και αφού τους έδιναν να κρατήσουν το μωρό δέρμα με δέρμα πάνω τους.Εκτός της ωκυτοκίνης και οι άλλες ορμόνες του τοκετού, εμφανίζονται και στον έρωτα και στο θηλασμό. Ας πάρουμε τις ενδορφίνες. Αμέσως μετά τον τοκετό καθώς μητέρα και παιδί βρίσκονται δίπλα-δίπλα, ο εγκέφαλός τους είναι γεμάτος οπιοειδή και γνωρίζουμε ότι τα οπιοειδή δημιουργούν μια κατάσταση εξάρτησης, σύνδεσης. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και με τους σεξουαλικούς συντρόφους, το ίδιο και με τον θηλασμό, γιατί και τότε εκκρίνονται ενδορφίνες που ένα μέρος τους μάλιστα περνάει στο γάλα.

Όλες οι εκφράσεις της σεξουαλικής ζωής, αναχαιτίζονται από υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης. Είναι λογικό σε περίπτωση κινδύνου, η προτεραιότητα να δίνεται στην επιβίωση και όχι στην αναπαραγωγή.Έτσι λοιπόν εφόσον τα επίπεδα της αδρεναλίνη ς είναι υψηλά οι άνθρωποι δεν γεννούν, δεν κάνουν έρωτα, δεν παράγουν γάλα. Μετά δε από κάθε έκφραση της σεξουαλικής ζωής, κάτι εκ βάλλεται αντανακλαστικά: το σπέρμα, το έμβρυο, το γάλα.

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα των εκφράσεων της σεξουαλικής ζωής μας κάνουν να αναρωτιόμαστε: σε μια κοινωνία που η διαδικασία του τοκετού συνεχώς διαταράσσεται, μήπως προκαλούμε διαταραχές σε όλη την σεξουαλικότητα;

Αν είσαστε λοιπόν επαγγελματίας στο χώρο τον μαιευτικό πρέπει να σας απασχολεί το πώς θα κατεβάσετε το επίπεδο της αδρεναλίνης.

Προσέξτε λοιπόν μήπως το δωμάτιο είναι κρύο, μήπως η γυναίκα πεινάει, μήπως στο περιβάλλον είναι κάποιος φοβισμένος, γιατί από την εμπειρία μου, η υψηλή αδρεναλίνη είναι κολλητική. Ξέρουμε επίσης ότι το νερό σε θερμοκρασία σώματος κρατάει χαμηλά επίπεδα αδρεναλίνης. Στην τελευταία όμως φάση του τοκετού, τότε που το μωρό κοντεύει να γεννηθεί, τότε πραγματικά, φυσιολογικά, η έκκριση αδρεναλίνης αυξάνεται, σ’ αυτή τη φάση η γυναίκα έχει την ανάγκη να σηκωθεί, να κρατηθεί από κάπου, γιατί με την αδρεναλίνη δυναμώνουν οι μυς, το αίμα διοχετεύεται προς τους μυς. Μπορεί επίσης να έχει διεσταλμένες κόρες, λέει ότι διψάει και θέλει να πιει μερικές γουλιές νερό αυτά δείχνουν έκκριση. αδρεναλίνης.

Δεν χρειάζεται κολπική εξέταση για να καταλάβετε ότι το μωρό έρχεται.Η μητέρα λόγω της υψηλής αδρεναλίνης είναι σε εγρήγορση, έτοιμη να προασπίσει το μωρό της αν χρειασθεί. Ξέρετε πόσο επικίνδυνα είναι τα ζώα αν τα πλησιάσεις, ενώ έχουν νεογέννητα. Το δε μωρό σ’ αυτή την φάση ελευθερώνει νοραδρεναλίνη. Με αυτή την ορμόνη βοηθιούνται οι πνεύμονές του, ενισχύεται ο μυϊκός τόνος και οι κόρες του είναι ιδιαίτερα διεσταλμένες. Οι δε μητέρες ελκύονται από τα τεράστια μάτια του μωρού τους, κοιτάζονται οι δυο τους με ενθουσιασμό. Θυμάστε τον Tinbergen και το θέμα του αυτισμού. Τα επίπεδα λοιπόν ωκυτοκίνης αυξάνουν ακόμα περισσότερο μετά τον τοκετό πράγμα που διευκολύνει την έξοδο του πλακούντα. Υπάρχει και άλλη αλυσίδα εκκρίσεων στη διάρκεια του τοκετού: ο φυσιολογικός πόνος προκαλεί έκκριση β-ενδορφινών, οι δε β-ενδορφίνες βοηθούν στην απελευθέρωση προλακτίνης που σημαίνει παραγωγή γάλακτος αλλά και ενδιαφέρον για το μωρό.Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η πρώτη ώρα μετά τον τοκετό, αλλά και για έναν ακόμα λόγο: Τα νεογέννητα δεν έχουν μικροοργανισμούς αλλά σε λίγες ώρες θα αποικισθούν από τεράστιο αριθμό μικροβίων.

Ξέρουμε ότι τα νεογνά έχουν παρόμοια με της μητέρας τους επίπεδα ανοσοσφαιρινών, γιατί οι ανοσοσφαιρίνες αυτές περνούν τον πλακούντα και έχουν λοιπόν έτοιμα αντισώματα για τα μικρόβια της μητέρας τους. Μικρόβια που δεν έχει η μητέρα τους είναι επικίνδυνα για αυτά. Οι μικροβιολόγοι λένε ότι όταν ένα πεδίο είναι άσηπτο θα κυριαρχήσουν τα πρώτα μικρόβια που θα το αποικίσουν. Από μικροβιολογική λοιπόν άποψη το νεογνό χρειάζεται να είναι σε επαφή με ένα και μόνο άτομο, την μητέρα και με την βοήθεια του πρωτογάλακτος θα αρχίσει ο αποικισμός του εντέρου. Είναι άξιο απορίας γιατί σε τόσους πολιτισμούς υπήρχαν μέθοδοι – ιεροτελεστίες για να χωρίσουν το παιδί απ’ τη μητέρα τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό εμποδίζοντας όσο μπορούσαν την πρώτη τους επαφή με το βλέμμα π. χ. ήταν πολύ διαδεδομένο σε όλες τις ηπείρους ότι το πρόγαλο έβλαπτε ή ότι έπρεπε αμέσως να το φασκιώσουν το μωρό κτλ. Με τον τρόπο μας το συνεχίζουμε και εμείς σήμερα.

Μετάφραση Επιμέλεια: Ευαγγελία Φιλιππάκη


απο: εδω
"