Φυσιολογικος τοκετος μετα απο περισσοτερες καισαρικες


Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριου του 2010 στο BJOG: Ένα Διεθνές Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας, ένα ιατρικό περιοδικό από τα καλύτερα, δείχνει ότι οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές που προσπαθούν να έχουν έναν φυσιολογικό τοκετό έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας και διατρέχουν παρόμοιους κινδύνους μητρικής νοσηρότητας (με πιθανές επιπλοκές στη μητέρα) με τις γυναίκες που είχαν μόνο μία προηγούμενη καισαρική, και έναν παρόμοιο δείκτη νοσηρότητας (εάν συμπεριλάβουμε τους φυσιολογικούς τοκετούς και τις έκτακτες καισαρικές) με εκείνες που γεννούν επανειλημμένα με καισαρική.
Ο προγραμματισμένος φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική (VBAC – Vaginal Birth After Caesarian) αφορά όποια γυναίκα προσπαθεί μετά από καισαρική να έχει έναν φυσιολογικό τοκετό, αντί να επαναλάβει καισαρική. Αν και οι δείκτες για επιπλοκές σε γυναίκες με 2 προηγούμενες καισαρικές, με οριζόντια τομή χαμηλά (Pfannenstiel), που προσπαθούν να έχουν φυσιολογικό τοκετό, είναι σχετικά χαμηλοί, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών όπως η ρήξη μήτρας, τα δεδομένα που έχουμε για τα αποτελέσματα σε γυναίκες με περισσότερες από 3 προηγούμενες καισαρικές είναι πολύ λίγα.
Το Αμερικάνικο Κολέγιο Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (American College of Obstetricians and Gynaecologists - ACOG) και το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists - RCOG), οι σύλλογοι δηλαδή μαιευτήρων και γυναικολόγων της Βορείου Αμερικής και της Βρετανίας αντίστοιχα, δεν συνιστούσαν VBAC μετά από 3 καισαρικές.(1) Στην περίπτωση του Ισπανικού Συλλόγου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Sociedad Española de Ginecología y Obstericia), συνιστάται VBAC  μόνο στην περίπτωση που έχει προηγηθεί όχι πάνω από 1 καισαρική.
Σε αυτήν τη μελέτη οι ερευνητές ήθελαν να υπολογίσουν το δείκτη επιτυχίας και κινδύνου περί των μητρικών επιπλοκών, σε γυναίκες που προσπαθούσαν VBAC και είχαν στο ενεργητικό τους 3 ή περισσότερες καισαρικές.  Η μελέτη συγκέντρωσε στοιχεία από 17 μαιευτήρια βορειοανατολικά των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ του 1996 και του 2000. Στο σύνολο συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από 25.005 γυναίκες που είχαν τουλάχιστον 1 προηγούμενη καισαρική.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που είχαν 3 ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές δεν παρουσίαζαν διαφορές σχετικά με τη νοσηρότητα όταν προσπαθούσαν για VBAC ή για μια νέα καισαρική. Οι 89 γυναίκες που πήραν μέρος στη μελέτη και είχαν 3 ή περισσότερες προηγούμενες καισαρικές και που προσπάθησαν VBAC είχαν τις ίδιες πιθανότητες να πετύχουν ό,τι και οι γυναίκες με 1 ή 2 προηγούμενες καισαρικές: ένα 79,8%, σε σύγκριση με ένα 75% και ένα 74% αντίστοιχα. Επιπλέον, καμία από αυτές δεν παρουσίασε κάποια σημαντική μητρική επιπλοκή, όπως ρήξη μήτρας, διάρρηξη  της αρτηρίας της μήτρας, ή ζημιά στην ουροδόχο κύστη. Αυτά τα νούμερα επιτυχίας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι δείχνουν ότι οι γυναίκες με 3 προηγούμενες καισαρικές εμφάνιζαν ένα ποσοστό 25% πιθανοτήτων να τελειώσουν μια νέα εγκυμοσύνη με άλλη μία καισαρική. 25% περίπου είναι το ποσοστό καισαρικών που γίνεται σε γυναίκες «χαμηλού κινδύνου», με φυσιολογική εγκυμοσύνη και χωρίς καμία προηγούμενη καισαρική.
Οι συγγραφείς συνιστούν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης, το να αποκλείεται οVBAC για γυναίκες με 3 ή περισσότερες καισαρικές ίσως να μην βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένους λόγους. Οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες καισαρικές στο ιστορικό τους, στην περίπτωση μιας νέας εγκυμοσύνης, δεν αντιμετωπίζουν μεγάλες επιπλοκές είτε προσπαθήσουν να έχουν φυσιολογικό τοκετό είτε μια νέα καισαρική. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πολλαπλές καισαρικές είναι, μεταξύ άλλων, οι επιπλοκές που έχουν να κάνουν είτε με το χειρουργείο είτε με τη λάθος θέση του πλακούντα σε προηγούμενες εγκυμοσύνες.
Η βασική ερευνήτρια, Dr. Alison Cahil, του Παραρτήματος Γυναικολογίας και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου της Washington (St. Louis School of Medicine) δήλωσε πως «Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι γυναίκες με 3 ή περισσότερες καισαρικές που προσπαθούν για VBAC έχουν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας ή διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με εκείνες που έχουν στο ιστορικό τους 1 ή 2 καισαρικές  και, σε συνδυασμό με άλλες δημοσιεύσεις, ίσως τώρα να είναι ώρα να αναθεωρήσουμε τις ισχύουσες πρακτικές για φυσιολογικό τοκετό σε γυναίκες με περισσότερες από 1 καισαρικές».
«Πολλοί πρότειναν μια συντηρητική προσέγγιση πρακτικών VBAC, και θα συμφωνήσω ότι κάτι τέτοιο είναι συνετό. Αλλά όμως οι αποδείξεις μας δεν συνιστούν πως μια συντηρητική προσέγγιση, την οποία εμείς θα μεταφράσουμε με την πρόφαση τη μείωση της νοσηρότητας – και συγκεκριμένα τη ρήξη της μήτρας – θα κάνει εφικτό τον VBAC μόνο σε γυναίκες με το πολύ μία καισαρική στο ιστορικό τους. Επιλέγοντας ικανά ανάμεσα στις γυναίκες, ένας VBAC  μετά από 2 ή 3 καισαρικές, σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά ασφαλής».
Ο Philip Steer, ιδιοκτήτης και διευθυντής του BJOG, επιβεβαιώνει: «Αν και η πιστότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης φαίνεται μικρή λόγω του περιορισμένου αριθμού γυναικών που έχουν περιληφθεί με 3 καισαρικές στο ιστορικό τους, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια επιπλέον πληροφορία για τις γυναίκες και προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις σχετικά με την επιτυχία και τους κινδύνους ενός VBAC για τις γυναίκες με περισσότερες από μία προηγούμενες καισαρικές».
«Μιας και ο τοκετός δεν εξελίσσεται πάντα σύμφωνα με τα σχέδια, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής μπορούν να χρησιμεύσουν στους γιατρούς σε περίπτωση που μια γυναίκα με 3 ή περισσότερες καισαρικές ξεκινήσει φυσικά τον τοκετό της».
Αναφορές
"Vaginal birth after caesarean for women with three or more prior caesareans: assessing safety and success."
Cahill A. Tuuli M, Odibo A, Stamilio D, Macones G. BJOG 2010; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02498.x.
Σημειώσεις
1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Practice Bulletin #54: Vaginal birth after previous cesarean. ObstetGynecol 2004;104:203-12; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) Green-top Guideline No.45, Birth After Previous Caesarean Birth (February 2007).http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/birth-after-previous-caesarean-birth-green-top-45
Πηγή
American College of Obstetricians and Gynecologists

Dr Isabel Rosas Alcántara
Ολιστική ιατρική, Ειδικευμένη στην Μαιευτική - Γυναικολογία (Universidad Complutense de Madrid ), Μεταπτυχιακό στη Βιολογική Ιατρική και Αντιγήρανση (Universidad Alcala de Henares de Madrid), Μεταπτυχιακό στην Φυτοθεραπεία (Universidad Autonoma de Barcelona), Ομοιοπαθητικός (CEDH).  Διπλωματούχος Βιορρυθμιστικής και Λειτουργικής Ιατρικής (Colegio de medicos de Madrid).
ειδική στην κλινική ύπνωση(UNED Madrid),Ειδικευμένη σε ψυχολογικές τεχνικές για τον έλεγχο του στρες(UNED Madrid). απο εδω

3 σχόλια:

Skeptiki Mama είπε...

Αν δεν σε πειράζει θα το αναδημοσιεύσω και στο δικό μου ιστοτόπο.

Οσα περισσότερα share τοσο καλύτερα. Καιρός να ενημερωνόμαστε εγκαιρα επιτελους και οχι 30 χρόνια μετά τον υπόλοιπο πλανήτη!

mirella είπε...

συμφωνω απολυτα!
αρκει να αναφερεις την πηγη
-οχι εδω , αυτη που αναερω κι εγω-

Skeptiki Mama είπε...

Αυτό εννοείται!

Πολύ καλή δουλειά πάντως στο blog σου ;)