Επιδομα τοκετου στο σπιτι απο ΕΟΠΥΥ - διικαιολογητικα


Πατηστε εδω για να διαβάσετε την εγκύκλιο


Αναρτητέο στο διαδίκτυο
Αθήνα, 03/08/2012
Αρ. Πρωτ.: οικ. 34611
Γενική /νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Προς τις Υπηρεσίες Υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :
1. Νομαρχιακές & Τοπικές
Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
2. Υποκαταστήματα &
Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(για τις υπηρεσίες υγείας
ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν
με αυτοτέλεια)
3. Όλες τις Υ.Π.Α.1.
4. 1ιοίκηση ΙΚΑ
5. ΟΑΕΕ – 1/νση Οργάνωσης
και εκπαίδευσης
6. ΟΓΑ – 1/νση Παροχών
7. ΤΥ1ΚΥ
8. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.2.
9. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ
/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων
ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 6871719 FAX: 210 6871789
E-mail:
ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΞ7Μ-ΡΧΧ


Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Προέδρου κ. Βουδούρη
2. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Νικόλη
3. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος τοκετού.


Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
σε ότι αφορά στη Μαιευτική Περίθαλψη, σας γνωρίζουμε ότι :
- στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί ή που θα κατατεθούν στις Υπηρεσίες σας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος τοκετού για τοκετούς που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιηθούν μέχρι και 31/8/2012 μαζί με βεβαίωση της συμβεβλημένης κλινικής στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε χωρίς δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μπορείτε να προβαίνετε σε εκκαθάριση και καταβολή του καθορισθέντος από τον Ε.Κ.Π.Υ. χρηματικού βοηθήματος (επιδόματος).

Επίσης σε περίπτωση τοκετού σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική, καταβάλλεται το προβλεπόμενο χρηματικό βοήθημα (επίδομα).

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί στο σπίτι, χορηγείται το βοήθημα τοκετού με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών :
1) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας.
2) Βεβαίωση αυτής ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.
3) Υπεύθυνη 1ήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα ασφαλισμένης στην οποία θα δηλώνει ότι το τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι. (Σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένης η δήλωση θα συμπληρώνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο).
4) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ1ΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΤΜ/ΜΑ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥ1ΟΥΡΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΞ7Μ-ΡΧΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια: